Helion


Szczegóły ebooka

Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles

Certainty and doubt in academic discourse: Epistemic modality markers in English and Polish linguistics articles


Przedmiotem pracy są językowe wykładniki stopnia pewności sądów w artykułach naukowych z dziedziny językoznawstwa w języku angielskim i polskim. Punktem wyjścia podjętych badań jest przekonanie, że różne tradycje intelektualne, w jakich kształtowała się polska i angielska komunikacja akademicka — tradycje odmiennie postrzegające status wiedzy naukowej i proces jej tworzenia, relację między autorem i czytelnikiem, czy wreszcie sam akt pisania i stopień dialogowości tekstu naukowego — mogą znajdować odzwierciedlenie w różnych przeświadczeniach dotyczących tego, czym jest fakt naukowy, a co pozostaje w sferze hipotez, założeń i propozycji oczekujących na potwierdzenie i akceptację środowiska akademickiego. Różnice te z kolei sugerowałyby, iż autorzy wywodzący się z tych dwóch kręgów kulturowych mogą przywiązywać różną wagę do wyraźnego oznaczania treści hipotetycznych oraz sądów, którym towarzyszy wysoki stopień pewności, oznaczać je w różny sposób, z różną częstotliwością i w różnych miejscach wywodu. Niniejsza praca podejmuje próbę ustalenia, czy różnice takie istnieją i, jeśli tak, których wykładników modalności epistemicznej dotyczą i jak przebiegają.

Praca może stanowić głos w dyskusji nad różnicami w stylach argumentacji akademickiej charakterystycznych dla poszczególnych kultur i dyscyplin, wnieść dane do badań porównawczych nad znaczeniami epistemicznymi i ich funkcją w różnych typach dyskursu oraz być punktem odniesienia dla dalszych analiz uwzględniających inne języki, gatunki i dyscypliny.

Contents

 

Introduction / 7

 

1. Academic discourse and its rhetoric / 11

1.1 Academic discourse community: its genres and values / 15

1.2 The cultural factor in academic communication / 18

1.3 English academic discourse: Previous studies / 22

1.3.1 Academic register(s) / 22

1.3.2 Academic genres / 26

1.3.3 Principal themes / 32

1.3.4 English as an academic lingua franca / 41

1.4 Polish academic discourse: Previous studies / 44

1.5 Concluding remarks / 50

 

2. Linguistic modality / 53

2.1 Approaches and concepts / 53

2.1.1 Sentential, sub-sentential and discourse modality / 54

2.1.2 Modality and mood / 55

2.1.3 Modality and the propositional content / 57

2.1.4 Modality and subjectivity / 59

2.1.5 Modality and the realis/irrealis distinction / 63

2.1.6 Modality and relevance / 67

2.2 Modal meanings and values / 71

2.2.1 The epistemic/deontic distinction and related modal subdomains / 71

2.2.2 The root/epistemic distinction / 74

2.2.3 Epistemicity, speaker-orientedness, and agent-orientedness / 79

2.2.4 Epistemicity and evidentiality / 83

2.2.5 Modal scales / 88

2.3 Epistemic modality markers / 92

2.3.1 Epistemic markers in English / 92

2.3.2 Epistemic markers in Polish / 99

2.4 Modality in academic discourse: Previous studies / 111

2.5 Concluding remarks / 120

 

3. The project / 123

3.1 Aims / 123

3.2 Corpus description / 125

3.3 The analysis / 127

 

4. Markers of (un)certainty in English and Polish linguistics articles / 133

4.1 High-value markers / 133

4.1.1 English / 133

4.1.2 Polish / 149

4.1.3 Discussion / 160

4.2 Middle-value markers / 166

4.2.1 English / 166

4.2.2 Polish / 187

4.2.3 Discussion / 205

4.3 Low-value markers / 213

4.3.1 English / 213

4.3.2 Polish / 233

4.3.3 Discussion / 246

 

5. Conclusions / 255

 

References / 265

Index of names / 291

Index of modality markers / 297

 

Streszczenie / 301

Zusammenfassung / 303

List of tables / 305

List of figures / 309