Helion


Szczegóły ebooka

Już bez bicia? Spór o klapsa

Już bez bicia? Spór o klapsa


Czym jest klaps? Dlaczego bijemy dzieci akurat w pośladki? W jaki sposób bite są dzieci w innych kulturach? Jakie są techniki bicia dzieci? Czy lanie może być aktem miłości? Czy i jak zmieniało się społeczne przyzwolenie na stosowanie kar cielesnych? Jaki jest stosunek Kościoła do takich kar? Jakim zmianom ulegał sposób bicia dzieci na przestrzeni wieków? Czy zawsze usprawiedliwiano kary cielesne rodzicielską miłością? Odpowiadając na te pytania, autorka opisuje historię bicia dzieci na świecie i tradycję stosowania kar cielesnych w naszym kraju, przytacza i analizuje badania opinii społecznej, cytuje swobodne wypowiedzi rodziców na forach internetowych oraz obszerne fragmenty współczesnych poradników zachęcających do wymierzania kar cielesnych. Już bez bicia? Spór o klapsa jest próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak trudno nam uznać, że również klaps jest biciem, i dlaczego, choć od 1 sierpnia 2010 roku w Polsce zabronione jest stosowanie kar cielesnych, wciąż tak wielu rodziców przyzwala na bicie dzieci w celach wychowawczych. Fragmenty książki publikowane w serwisie www.naszemaluchy.pl. WSTĘP 5 I. HISTORIA I TRADYCJA BICIA DZIECI 9 HISTORIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI 9 TRADYCJA BICIA DZIECI 16 SPOŁECZNA AKCEPTACJA KAR CIELESNYCH 22 KARY CIELESNE NA ŚWIECIE 32 KARY FIZYCZNE W SZKOLE 38 KOŚCIÓŁ A KARY CIELESNE 42 II. TECHNIKI BICIA DZIECI 52 PRĘGI OD BIBLIJNEJ RÓZGI 52 KIEDY DZIECKO ZASŁUGUJE NA LANIE? 55 KLAPS NA GORĄCO I LANIE NA ZIMNO 62 TECHNIKA BICIA WEDŁUG DOBSONA 69 SMALLEYA INSTRUKCJA SPRAWIANIA LANIA 80 KARA JAKO DIALOG W TEORII SŁAWIŃSKIEGO 91 III. SPÓR O KLAPSA 103 POLAKÓW ROZMOWY O KLAPSIE 103 CZYM JEST KLAPS? 111 NIE BIJĘ, DAJĘ I SPRAWIAM 118 KLAPS JAK GWAŁT 122 PUPA NIE SZKLANKA? 128 KLAPS Z MIŁOŚCI 132

 • WSTĘP
 • I. HISTORIA I TRADYCJA BICIA DZIECI
  • HISTORIA PRZEMOCY WOBEC DZIECI
  • TRADYCJA BICIA DZIECI
  • SPOŁECZNA AKCEPTACJA KAR CIELESNYCH
  • KARY CIELESNE NA ŚWIECIE
  • KARY FIZYCZNE W SZKOLE
  • KOŚCIÓŁ A KARY CIELESNE
 • II. TECHNIKI BICIA DZIECI
  • PRĘGI OD BIBLIJNEJ RÓZGI
  • KIEDY DZIECKO ZASŁUGUJE NA LANIE?
  • KLAPS NA GORĄCO I LANIE NA ZIMNO
   • Klaps na gorąco
   • Klaps na zimno
   • Lanie na gorąco
   • Lanie na zimno
  • TECHNIKA BICIA WEDŁUG DOBSONA
  • SMALLEYA INSTRUKCJA SPRAWIANIA LANIA
  • KARA JAKO DIALOG W TEORII SŁAWIŃSKIEGO
 • III. SPÓR O KLAPSA
  • POLAKÓW ROZMOWY O KLAPSIE
  • CZYM JEST KLAPS?
  • NIE BIJĘ, DAJĘ I SPRAWIAM
  • KLAPS JAK GWAŁT
  • PUPA NIE SZKLANKA?
  • KLAPS Z MIŁOŚCI