Helion


Szczegóły ebooka

Skazany na Boga?

Skazany na Boga?


Niebezpieczna dla wiary - Zabójcza dla religijnych dogmatów - Prowokująca do myślenia - Bezkompromisowa - Wstrząsająca - Książka Skazany na Boga? - A w niej: - Rzeczywiste źródła władzy Kościoła - Selekcja kapłanów czyli wielka tajemnica wiary - Konklawe wewnętrzna walka w siedzibie piotrowej - Istota nieomylności omylnych papieży - Duch Święty i jego pomyłki - Święci w niebie czyli lobbing na najwyższym poziomie - Powstanie świata i człowieka - Tajne watykańskie dokumenty obciążające papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI -- Zbawienie i inne cuda - Moralność Boga i człowieka - Otwórzcie oczy, abyście mogli zobaczyć ! Tytuł książki - Skazany na Boga? stanowi parafrazę słów francuskiego filozofa Jeana Paula Sartrea "człowiek jest skazany na wolność". Rozdział I Tajemnica powołania Tekst rozdziału I koncentruje się na analizie zjawiska powołania do kapłaństwa. Przedstawione zostają kulisy rekrutacji przyszłych duchownych, w szczególności ukazany jest proces selekcji dokonywany w trakcie naboru (polegający m.in. na odrzuceniu kobiet, osób niepełnosprawnych itd.). Opis ten zderzony zostaje z oficjalną nauką Kościoła katolickiego, podkreślającą, iż powołanie jest wielką tajemnicą wiary, w którą człowiek nie może ingerować. Rozdział I obejmuje również analizę rzeczywistych źródeł władzy dostojników religijnych. Rozdział II Duch Święty i nieomylni papieże Ukazana zostaje potencjalna ścieżka kariery zawodowej, jaka czeka osobę, której udało się pozytywnie przejść etap naboru opisany w poprzednim rozdziale. Analizie logicznej poddana zostaje tu również rola Ducha Świętego w tym procesie. Rzeczywiste kulisy awansów w hierarchii duchownej zostają omówione w szczególności na przykładzie kariery papieża Jana Pawła II. Rozdział III Lobbing w niebie W rozdziale III weryfikacji poddana zostaje instytucja kultu świętych. Tekst udowadnia, iż modlitwy o wstawiennictwo do świętych stanowią w rzeczywistości prośbę o zastosowanie lobbingu u Boga, co kłóci się wewnętrznie z oficjalną doktryną religijną. Podważona zostaje racjonalność samej idei świętości, w szczególności w zakresie cudów wymaganych dla zakończenia procesu beatyfikacji czy kanonizacji. Zakończenie rozdziału stanowi krytyczna ocena dokonań papieża Jana Pawła II pod kątem heroiczności jego cnót wymaganej w procesie beatyfikacyjnym (analizie poddano działania JPII w zakresie porozumienia z przedstawicielami innych wyznań oraz w zakresie afer pedofilskich, jakie miały miejsce w Kościele katolickim w szczególności omówiono tajne instrukcje obowiązujące za jego pontyfikatu i ich skutki) Rozdział IV Skazany na Boga? W poprzednich trzech rozdziałach książki podważona została boskość struktur kościelnych, co jednak nie stanowi dowodu na nieistnienie samego Boga. W rozdziale IV ostrze analizy zostaje skierowane zatem właśnie ku Najwyższemu, ukazując rzeczywiste źródła praw moralnych ludzkości oraz poddając zwątpieniu sensowność instytucji zbawienia. Rozdział V Stworzenie świata i człowieka Tekst podważa sensowność wiary w Boga jako twórcę świata i człowieka. Jednocześnie podjęta zostaje próba odpowiedzi na pytanie o powstanie wszechświata, wykorzystane zostają przy tym odkrycia fizyki kwantowej czy kosmologii z ostatnich lat, przedstawione w dostępny dla Czytelnika sposób. Rozdział VI Rzeczywistość Rozdział VI obejmuje zagadnienie postrzegania przez człowieka otaczającego świata rzeczywistości. Celem rozdziału jest ukazanie stopnia skomplikowania owej rzeczywistości, której dopiero poznanie i zrozumienie pozwala w pełni ocenić koncepcję Boga jako koncepcję sprzeczną wewnętrznie, nielogiczną i po prostu bardzo ubogą merytorycznie.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Karta redakcyjna
 • Spis treści
 • SŁOWO WSTĘPNE
 • ROZDZIAŁ I Tajemnica powołania
 • ROZDZIAŁ II Duch Święty i nieomylni papieże
 • ROZDZIAŁ III Lobbing w niebie
 • ROZDZIAŁ IV Skazany na Boga?
 • ROZDZIAŁ V Stworzenie świata i człowieka
 • ROZDZIAŁ VI Rzeczywistość
 • BIBLIOGRAFIA
 • PRZYPISY

 • Tytuły: Skazany na Boga?
 • Autor: Martin W. Napa
 • ISBN Ebooka: 9788393392148, 9788393392148
 • Data wydania: 2012-05-04
 • Identyfikator pozycji: e_03cv
 • Kategorie:
 • Wydawca: E-bookowo