Helion


Szczegóły ebooka

Modlitewnik. Z Panem Bogiem przez życie

Modlitewnik. Z Panem Bogiem przez życie


Klasyczny, choć opracowany na nowo przez uznanego autora modlitewnik dla dorosłych katolików. Wzorowany na najlepszych przykładach

i dostosowany do współczesnych czasów, choćby przez mocno akcentowany kult Bożego Miłosierdzia. Użytkownik znajdzie w nim wszystko, czego wymaga ta specyficzna

publikacja od modlitwy pacierzowej i małego katechizmu, przez przygotowania do sakramentów i najważniejsze nabożeństwa, po szeroki

wybór litanii i modlitw w różnych potrzebach.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • SŁOWO WSTĘPU
 • PACIERZ KATECHIZMOWY
  • Znak krzyża
  • Modlitwa Pańska
  • Pozdrowienie anielskie
  • Skład apostolski
  • Dziesięć przykazań Bożych
  • Dwa przykazania miłości
  • Pięć przykazań kościelnych
  • Główne prawdy wiary
  • Siedem sakramentów świętych
  • Pięć warunków sakramentu pokuty
  • Ofiarowanie pacierza
  • Modlitwa do Anioła Stróża
  • Trzy cnoty Boskie
  • Akt wiary, nadziei, miłości i żalu
  • Cztery cnoty główne
  • Najważniejsze dobre uczynki
  • Uczynki miłosierdzia względem ciała
  • Uczynki miłosierdzia względem duszy
  • Siedem darów Ducha Świętego
  • Siedem grzechów głównych
 • KRÓTKI KATECHIZM
  • Osiem błogosławieństw
  • Złota reguła
  • Rady ewangeliczne
  • Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu
  • Grzechy wołające o pomstę do nieba
  • Grzechy cudze
  • Ostateczne rzeczy człowieka
  • Święta nakazane
  • ABC Społecznej Krucjaty Miłości
  • Duchowa adopcja dziecka poczętego
  • Modlitwa codzienna
  • Modlitwa w intencji obrony życia
 • MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ
  • Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej
  • Wyznanie wiary
  • Do Trójcy Przenajświętszej
  • Do Chrystusa ukrzyżowanego
  • Sekwencja do Ducha Świętego
  • Veni Creator Spiritus!
  • Codzienna modlitwa do Ducha Świętego
  • Do Ducha Świętego
  • Abym był dobry dzisiaj
  • Akt ofiarowania rano
  • Do św. Michała Archanioła
  • Modlitwa codziennego ofiarowania
  • Prośby o uświęcenie dnia i pracy
  • Modlitwa kierowcy
  • Przed posiłkiem
  • Po posiłku
  • Akt ofiarowania wieczorem
  • Panie, pozostań z nami
  • Akty strzeliste
  • Codzienny rachunek sumienia
 • MODLITWY W CZASIE NARZECZEŃSTWA
  • O dobrego męża (dobrą żonę)
  • Modlitwa narzeczonych
  • Modlitwa narzeczonych o szczęście
  • Za moją narzeczoną
  • Za mojego narzeczonego
 • MODLITWY MAŁŻONKÓW
  • Modlitwa nowożeńców
  • O miłość w małżeństwie
  • Modlitwa małżonków za siebie
  • Modlitwa za wstawiennictwem małżonków Quattrocchi
  • O świętość małżeństw
  • O łaskę rodzicielstwa
  • Modlitwa brzemiennej matki, u której życie dziecka jest zagrożone
  • Modlitwa za kobiety wahające się, czy urodzić dziecko
  • Modlitwa dla kobiet, które dokonały aborcji
  • Modlitwa żony do Matki Bożej
  • W kryzysie małżeńskim
  • W rocznicę ślubu
  • Modlitwa wdowca
  • Modlitwa wdowy
 • MODLITWY RODZICÓW
  • Za rodziny
  • Modlitwa matek oczekujących dziecka
  • Za poczęte dziecko i jego rodziców
  • O szczęśliwe urodzenie dziecka
  • Modlitwa ojca w intencji oczekiwanego dziecka
  • Koronka do Dzieciątka Jezus za poczęte dzieci
  • Modlitwa ojca
  • Modlitwa matki
  • Modlitwa matki samotnie wychowującej dzieci
  • Modlitwa rodzica dorastającego dziecka
  • W intencji chorego dziecka
  • O cierpliwość w wychowaniu
  • Za dziecko przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej
  • O rozpoznanie życiowej drogi swojego dziecka
  • Modlitwa rodziców za dzieci
  • Modlitwa, aby dzieci nie ulegały złym wpływom
  • Modlitwa babci w intencji wnuków
  • Modlitwa dziadka w intencji wnuków
  • O błogosławieństwo w nauce
  • O miłość w rodzinie
  • O szczęście rodziny
  • O pokój w rodzinie
  • O jedność w rodzinie
  • Za dziecko, które opuszcza dom
  • Modlitwa rodzin dotkniętych emigracją
  • Za bliskich na emigracji
  • Za przebywających poza granicami kraju
  • Modlitwa zawierzenia
  • Modlitwa osób rozwiedzionych
  • Za parafię
 • MODLITWY W RODZINNEJ CODZIENNOŚCI
  • O miłość w życiu
  • O uświęcenie pracy w domu
  • W smutku i niepokoju serca
  • O spokój w niepowodzeniach
  • O cierpliwość w znoszeniu przykrości
  • O krzewienie dobra wśród ludzi
  • O zgodę i przebaczenie
  • O mądry wybór
  • O dobre wykorzystanie czasu
  • Modlitwa osamotnionych
  • Modlitwa samotnych
  • Modlitwa samotnych o uzdrowienie zranień z poprzednich relacji
 • MODLITWY W STAROŚCI, CHOROBIE I CIERPIENIU
  • Modlitwa ludzi w podeszłym wieku
  • Modlitwa chorego
  • Za chorego w rodzinie
  • Za chorą matkę
  • W intencji chorego dziecka
  • Modlitwa w ciężkiej chorobie do św. Judy Tadeusza
  • Modlitwa w chorobie do św. Antoniego
  • Modlitwa o uzdrowienie za przyczyną św. Jana Pawła II
  • O dobre wykorzystanie czasu choroby
  • Dziękczynienie w cierpieniu
  • Modlitwa podczas długiej choroby
  • O wytrwanie i nadzieję w chorobie
  • Modlitwa przeciw złym myślom i koszmarom
  • Podziękowanie za uzyskane zdrowie
  • Za opiekujących się chorymi
  • Litania za chorych
  • O uzdrowienie relacji w rodzinie
  • O uzdrowienie osób dręczonych złymi myślami
  • O uzdrowienie z lęków, obaw i odrzucenia
  • O nieuleganie nałogom
  • O nieuleganie nałogom przez bliskich
  • O uzdrowienie z nałogów
 • MODLITWY W OBLICZU ŚMIERCI
  • Za konających
  • O dobrą śmierć
  • O uproszenie łaski dobrej śmierci
 • MODLITWY ZA ZMARŁYCH
  • Za zmarłych
  • Za zmarłych rodziców
  • Za zmarłego męża lub żonę
  • Za zmarłego syna lub córkę
  • Po utracie dziecka
  • Za zmarłego w rodzinie
  • Za zmarłego, w rocznicę śmierci
  • Za dusze w czyśćcu cierpiące
  • Litania za zmarłych
  • Koronka za zmarłych do Serca Maryi
 • W RÓŻNYCH POTRZEBACH
  • W chwilach doświadczeń
  • Modlitwa poszukujących pracy
  • O dobrą pracę
  • O odczytanie powołania życiowego
  • W walce o wolność od uzależnień
  • Pieśń słoneczna
  • O pokój
  • Za Kościół
  • O jedność chrześcijan
  • Za prześladowanych chrześcijan
  • O zjednoczenie chrześcijan
  • Za Ojca Świętego
  • Za kapłanów
  • O powołania kapłańskie i zakonne
  • O jedność w Ojczyźnie
  • Za Ojczyznę i tych, którzy nią rządzą
  • O święte życie
  • O czystość serca
  • O wytrwałość w miłości
  • Akt poddania się woli Bożej
  • O pogodę ducha
  • Modlitwa zawierzenia
  • Za tych, którzy nam źle czynią
  • Za tych, których skrzywdziłem
  • Na dni zwątpienia
  • Modlitwa pięciu palców
  • Modlitwa internauty
 • DO MATKI BOŻEJ
  • Pod Twoją obronę
  • Anioł Pański
  • Modlitwa św. Bernarda
  • Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  • Akt oddania się Niepokalanej
  • Do Patronki Dobrej Drogi
  • Wstawiaj się za mną
  • Zachowaj we mnie serce dziecka
  • Do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolności
  • Do Maryi Rozwiązującej Węzły
 • DO ŚWIĘTYCH
  • Do mojego patrona
  • Do św. Józefa
  • Do św. Józefa Rzemieślnika
  • Przez wstawiennictwo św. Joanny Beretty Molli
  • Do św. Judy Tadeusza
  • Do św. Rity w sprawach beznadziejnych
  • Do św. Peregryna
  • Do św. Antoniego
  • O wstawiennictwo św. Charbela
  • Przez wstawiennictwo św. Ojca Pio
  • Przez wstawiennictwo św. Faustyny
  • Do św. Teresy od Dzieciątka Jezus
  • Do św. Alberta Chmielowskiego
  • O wstawiennictwo św. Jana XXIII
  • Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
  • Przez wstawiennictwo bł. ks. Michała Sopoćki
  • Przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego Popiełuszki
  • Przez wstawiennictwo bł. Matki Teresy z Kalkuty
 • MODLITWY ŚWIĄTECZNE
  • Modlitwa przed śniadaniem wielkanocnym
  • Modlitwa po śniadaniu wielkanocnym
  • Obrzęd Wieczerzy wigilijnej
  • Modlitwa po wieczerzy (odmawia ojciec lub matka)
 • SAKRAMENT POKUTY
  • Modlitwa do Ducha Świętego
  • Rachunek sumienia
  • Psalm 51
  • Akt skruchy
  • Modlitwa o dobrą spowiedź
  • Wyznanie grzechów
  • Modlitwa po spowiedzi
  • Psalm 8
 • SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
  • Przygotowanie chorego
  • Przygotowanie mieszkania
  • Powiadomienie kapłana
  • Zachowanie rodziny chorego w trakcie wizyty księdza
  • Czynności po zakończeniu obrzędów w domu chorego
  • Dziękczynienie po przyjęciu namaszczenia chorych
  • Akt poświęcenia się chorych Matce Bożej Bolesnej
 • MODLITWY PRZED I PO KOMUNII ŚWIĘTEJ
  • Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
  • Niech moje serce bije razem z Twoim
  • Modlitwa św. Tomasza z Akwinu
  • Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny
  • Duszo Chrystusowa
  • Promieniować Chrystusem
 • LITANIE
  • Litania do Miłosierdzia Bożego
  • Litania do Imienia Jezus
  • Litania do Najświętszego Serca Jezusa
  • Litania do Najdroższej Krwi Pana Jezusa
  • Litania do Najświętszego Sakramentu
  • Litania do Ducha Świętego
  • Litania loretańska
  • Litania do Maryi, Matki Miłosierdzia
  • Litania biblijna
  • Litania do Niepokalanego Serca Maryi
  • Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy
  • Litania do Matki Bożej Częstochowskiej
  • Litania do św. Józefa
  • Litania do wszystkich świętych
  • Litania narodu polskiego
  • Litania do św. Jana Pawła II
  • Litania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki
 • KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  • Modlitwa ufności
  • Akt ofiarowania miłosierdziu Bożemu
  • Akt poświęcenia świata
  • Koronka do miłosierdzia Bożego
  • Nowenna do miłosierdzia Bożego
 • INNE NABOŻEŃSTWA
  • Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny
  • Droga krzyżowa ubogiego serca
  • Gorzkie żale
  • Różaniec z papieżem Franciszkiem
  • Nabożeństwo 9 pierwszych piątków miesiąca
  • Nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca
  • Nowenna pompejańska
 • MODLIĆ SIĘ SŁOWEM BOŻYM
  • Modlitwa biblijna
  • Medytacja ignacjańska
  • Medytacja karmelitańska
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Modlitewnik. Z Panem Bogiem przez życie
 • Autor: ks. Leszek Smoliński
 • ISBN Ebooka: 9788375697209, 9788375697209
 • Data wydania: 2016-06-06
 • Identyfikator pozycji: e_05q0
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael