Helion


Szczegóły ebooka

New Testament, English-Polish / Nowy Testament, angielsko-polski

New Testament, English-Polish / Nowy Testament, angielsko-polski


Dwujęzyczne wydanie Pisma Świętego Nowego Testamentu, pozwalające na poznawanie Słowa Bożego i jednoczesne uczenie się języka angielskiego. Angielski tekst Nowego Testamentu został zaczerpnięty z World English Bible, polski zaś pochodzi z nowego przekładu Pisma Świętego opracowanego przez Ewangeliczny Instytut Biblijny.

Ebook charakteryzuje się wygodną i intuicyjną nawigacją, umożliwiającą sprawne poruszanie się zarówno w ramach jednej wersji Nowego Testamentu, jak i szybkie przechodzenie do analogicznego fragmentu w innym języku (przejście do drugiej wersji językowej jest możliwe z poziomu każdego wersetu).

 • A Word of Encouragement
 • Słowo zaproszenia
 • English New Testament: Notes about the translation
 • Ważniejsze uwagi o przekładzie
 • Abbreviations
 • Wykaz skrótów
 • Table of Contents / Spis treści
 • The Good News According to Matthew
 • The Good News According to Mark
 • The Good News According to Luke
 • The Good News According to John
 • The Acts of the Apostles
 • Pauls Letter to the Romans
 • Pauls First Letter to the Corinthians
 • Pauls Second Letter to the Corinthians
 • Pauls Letter to the Galatians
 • Pauls Letter to the Ephesians
 • Pauls Letter to the Philippians
 • Pauls Letter to the Colossians
 • Pauls First Letter to the Thessalonians
 • Pauls Second Letter to the Thessalonians
 • Pauls First Letter to Timothy
 • Pauls Second Letter to Timothy
 • Pauls Letter to Titus
 • Pauls Letter to Philemon
 • The Letter to the Hebrew
 • The Letter from James
 • Peters First Letter
 • Peters Second Letter
 • Johns First Letter
 • Johns Second Letter
 • Johns Third Letter
 • The Letter from Jude
 • The Revelation to John
 • Ewangelia według św. Mateusza
 • Ewangelia według św. Marka
 • Ewangelia według św. Łukasza
 • Ewangelia według św. Jana
 • Dzieje Apostolskie
 • List św. Pawła do Rzymian
 • Pierwszy List św. Pawła do Koryntian
 • Drugi List św. Pawła do Koryntian
 • List św. Pawła do Galacjan
 • List św. Pawła do Efezjan
 • List św. Pawła do Filipian
 • List św. Pawła do Kolosan
 • Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan
 • Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan
 • Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza
 • Drugi List św. Pawła do Tymoteusza
 • List św. Pawła do Tytusa
 • List św. Pawła do Filemona
 • List do Hebrajczyków
 • List św. Jakuba
 • Pierwszy List św. Piotra
 • Drugi List św. Piotra
 • Pierwszy List św. Jana
 • Drugi List św. Jana
 • Trzeci List św. Jana
 • List św. Judy
 • Objawienie św. Jana
 • Recommended / Polecamy
 • Endnotes / Przypisy

 • Tytuły: New Testament, English-Polish / Nowy Testament, angielsko-polski
 • Autor: WEB-EIB
 • ISBN Ebooka: 978-8-3638-3751-8, 9788363837518
 • Data wydania: 2014-02-01
 • Identyfikator pozycji: e_060k
 • Kategorie:
 • Wydawca: LOGOS MEDIA