Helion


Szczegóły ebooka

Grieczeskije korni w leksiczeskom sostawie russkogo i polskogo jazykow (siemanticzeskij, słowoobrazowatielno-morfołogiczeskij i stilisticzeskij aspiekty)

Grieczeskije korni w leksiczeskom sostawie russkogo i polskogo jazykow (siemanticzeskij, słowoobrazowatielno-morfołogiczeskij i stilisticzeskij aspiekty)

Praca poświęcona jest semantycznej, słowotwórczej oraz stylistycznej analizie polskich i rosyjskich części mowy zawierających greckie rdzenie bądź zapożyczonych w całości z języka greckiego. Zaletą książki jest jej porównawczy charakter uwzględniający najnowsze zmiany w zakresie znaczeń badanych jednostek językowych, które to znaczenia nie są odnotowywane w źródłach słownikowych. Dodatkowo wykazywane są podobieństwa i różnice pomiędzy stylistycznymi właściwościami analizowanych części mowy oraz ich słowotwórczą aktywnością i potencją w języku polskim i rosyjskim. Książka może być adresowana zarówno do filologów-rusycystów, jak również studentów jako pomoc w zgłębianiu wiedzy w dziedzinie leksykologii współczesnego języka polskiego i rosyjskiego.

Оглавление

 

Введение / 7

 

Раздел 1

Теоретические аспекты проблематики заимствований / 17

1.1. Заимствования как объект изучения / 17

1.2. Заимствования в аспекте синхронии и диахронии / 28

1.3. Понятия грецизм / эллинизм – grecyzm / hellenizm и их представление в русской и польской лингвистической литературе / 30

1.4. Лексический материал с точки зрения его отражения в русских и польских словарных источниках / 41

 

Раздел 2

Избранные корни греческого происхождения в составе русских и польских частей речи. Словообразовательно-морфологический аспект / 45

2.1. Корень мега- / mega- / 46

2.2. Префикс гипер- / hiper- / 60

2.3. Корень электро- / elektro- / 61

2.4. Корень кибер- / cyber- / 76

2.5. Корни эко-, эконом- / eko-, ekonom- / 80

2.6. Корень био- / bio- / 88

 

Раздел 3

Сопоставление избранных лексем греческого происхождения и их производных в русском и польском языках. Семантический аспект / 91

3.1. Лексема техника / technika / 92

3.2. Лексема технология / technologia / 98

3.3. Лексема тип / typ / 101

3.4. Лексема токсический / toksyczny / 102

3.5. Лексема эстетика / estetyka / 102

3.6. Лексема драма / dramat / 106

3.7. Лексемы трагический, трагичный / tragiczny / 110

3.8.  Лексема энергия / energia / 111

3.9.  Лексемы кристалл, хрусталь / kryształ / 115

3.10. Лексема педагогика / pedagogika, pedagogia / 116

 

Раздел 4

Греческие морфемы в составе русских и польских частей речи. Стилистическо-частотный аспект / 127

4.1. Сравнение стилистических особенностей / 127

4.1.1. Корень био- / bio- / 128

4.1.2. Префикс гипер- / hiper- / 130

4.1.3. Корень кибер- / cyber- / 131

4.1.4. Корень мега- / mega- / 132

4.1.5. Корень эко- / eko- / 134

4.1.6. Корень эконом- / ekonom- / 135

4.1.7. Корень электро- / elektro- / 136

4.2. Сравнение частотности значений избранных лексем / 137

4.2.1.  Лексема драматически / dramatycznie / 138

4.2.2.  Лексема техника / technika / 139

4.2.3.  Лексема технический, техничный / techniczny / 140

4.2.4.  Лексема технология / technologia / 142

4.2.5.  Лексема электрика / elektryka / 143

4.2.6.  Лексема электроника / elektronika / 143

4.2.7.  Лексема электронный / elektroniczny / 144

4.2.8.  Лексема энергетика / energetyka / 145

4.2.9.  Лексема энергия / energia / 146

4.2.10. Лексема эстетика / estetyka / 147

 

Заключение / 149

 

Приложение / 153

Литература / 161

 

Streszczenie / 173

Summary / 177

  • Tytuł: Grieczeskije korni w leksiczeskom sostawie russkogo i polskogo jazykow (siemanticzeskij, słowoobrazowatielno-morfołogiczeskij i stilisticzeskij aspiekty)
  • Autor: Maciej Walczak
  • ISBN Ebooka: 978-83-801-2677-0, 9788380126770
  • Data wydania ebooka: 2016-07-28
  • Identyfikator pozycji: e_089o
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego