Helion


Szczegóły ebooka

Skazany na trening 1. Zaprawa więzienna

Skazany na trening 1. Zaprawa więzienna


Paul Wade w książce pt. "Skazany na trening" udowadnia, że można dojść do wymarzonej formy i sylwetki bez specjalistycznego sprzętu. Progresywny trening tzw. "wielkiej szóstki" jest pilnie strzeżony przez ludzi siedzących za kratkami i bardzo rzadko te informacje wydostają sie poza więzienne mury. Do tej pory nie wydano na ten temat ani jednej publikacji. "Skazany na trening" to pierwsza publiczna prezentacja ćwiczeń, które były tak skrzętnie trzymane w tajemnicy. Są to krótkie sesje treningowe, mające nieskomplikowany system, z którymi każdy powinien sobie poradzić. Dzięki treningowi progresywnemu odkryjesz w sobie siłę, a także poprawisz swoją zwinność, koordynację ruchową i kondycję. "Skazany na trening" to książka napisana przez byłego więźnia, zmuszonego do wyrobienia sobie odpowiedniej siły i kondycji, by przetrwać w brutalnym środowisku więziennym. Człowiek ten postanowił się rozwijać wbrew wszelkim przeciwnościom i stworzyć sobie swoją przestrzeń wolności - silne ciało i umysł. Od wydawcy: "Książka napisana przez byłego więźnia, zmuszonego do wyrobienia w sobie siły przez brutalne wymogi fizycznego przetrwania, przez człowieka, pozbawionego wszystkiego oprócz ciała i umysłu, który postanowił rozwijać się wbrew wszelkim przeciwnościom i stworzyć sobie osobistą przestrzeń wolności, której nikt nie byłby w stanie mu wydrzeć: wolności silnego ciała i silnego umysłu. Lektura ta sprawi, że z całych sił będziesz sobie życzył nigdy, przenigdy nie znaleźć się tam, gdzie trafił Paul. Ale jednocześnie zainspiruje cię do osiągnięcia wyżyn sprawności fizycznej, które teraz, być może, wydają ci się niebotyczne".

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • PRZED­MOWA
 • CZĘŚĆ I
 • WSTĘP
 • STARA SZKOŁA KALI­STE­NIKI
 • MANI­FEST WIĘŹNIA
 • ZAPRAWA WIĘZIENNA
 • CZĘŚĆ II
 • POMPKI
 • KROK 1 POMPKI PRZY ŚCIA­NIE
 • KROK 2 POMPKI POCHY­LONE
 • KROK 3 POMPKI NA KOLA­NACH
 • KROK 4 PÓŁPOMPKI
 • KROK 5 PEŁNE POMPKI
 • KROK 6 POMPKI WĄSKIE
 • KROK 7 POMPKI NIE­RÓWNE
 • KROK 8 PÓŁPOMPKI NA JED­NEJ RĘCE
 • KROK 9 POMPKI Z DŹWI­GNIĄ
 • POMPKI NA JED­NEJ RĘCE
 • KARTY PRO­GÓW PRZE­JŚCIA
 • PRZY­SIADY
 • KROK 1 PRZY­SIAD W STA­NIU NA BAR­KACH
 • KROK 2 PRZY­SIADY SCY­ZO­RY­KOWE
 • KROK 3 PRZY­SIADY WSPO­MA­GANE
 • KROK 4 PÓŁPRZY­SIADY
 • KROK 5 PEŁNE PRZY­SIADY
 • KROK 6 PRZY­SIADY WĄSKIE
 • KROK 7 PRZY­SIADY NIE­RÓWNE
 • KROK 8 PÓŁPRZY­SIADY NA JED­NEJ NODZE
 • KROK 9 PRZY­SIADY NA JED­NEJ NODZE Z ASY­STĄ
 • PRZY­SIADY NA JED­NEJ NODZE
 • KARTA PRO­GÓW PRZE­JŚCIA
 • POD­CI­ĄGNI­ĘCIA
 • KROK 1 POD­CI­ĄGNI­ĘCIA DO PIONU
 • KROK 2 POD­CI­ĄGNI­ĘCIA DO POZIOMU
 • KROK 3 POD­CI­ĄGNIE SCY­ZO­RY­KOWE
 • KROK 4 PÓŁPOD­CI­ĄGNI­ĘCIA
 • KROK 5 PEŁNE POD­CI­ĄGNI­ĘCIA
 • KROK 6 POD­CI­ĄGNI­ĘCIA WĄSKIE
 • KROK 7 POD­CI­ĄGNI­ĘCIA NIE­RÓWNE
 • KROK 8 PÓŁPOD­CI­ĄGNI­ĘCIA NA JED­NEJ RĘCE
 • KROK 9 POD­CI­ĄGNI­ĘCIA NA JED­NEJ RĘCE Z ASY­STĄ
 • POD­CI­ĄGNI­ĘCIA NA JED­NEJ RĘCE
 • KARTA PRO­GÓW PRZE­JŚCIA
 • WZNOSY NÓG
 • KROK 1 POD­WI­JA­NIE KOLAN
 • KROK 2 WZNOSY KOLAN NA LEŻĄCO
 • KROK 3 WZNOSY ZGI­ĘTYCH NÓG NA LEŻĄCO
 • KROK 4 ŻABKI NA LEŻĄCO
 • KROK 5 WZNOSY PRO­STYCH NÓG NA LEŻĄCO
 • KROK 6 WZNOSY KOLAN W ZWI­SIE
 • KROK 7 WZNOSY ZGI­ĘTYCH NÓG W ZWI­SIE
 • KROK 8 ŻABKI W ZWI­SIE
 • KROK 9 CZĘŚCIOWE WZNOSY PRO­STYCH NÓG
 • WZNOSY PRO­STYCH NÓG W ZWI­SIE
 • KARTA PRO­GÓW PRZE­JŚCIA
 • MOSTEK
 • KROK 1 MOSTEK KRÓTKI
 • KROK 2 MOSTEK PRO­STY
 • KROK 3 MOSTEK ZGI­ĘTY
 • KROK 4 MOSTEK NA GŁO­WIE
 • KROK 5 PÓŁMO­STEK
 • KROK 6 PEŁNY MOSTEK
 • KROK 7 SCHO­DZE­NIE PO ŚCIA­NIE
 • KROK 8 WCHO­DZE­NIE PO ŚCIA­NIE
 • KROK 9 OPUSZ­CZA­NIE MOSTU
 • MOST ZWO­DZONY
 • KARTA PRO­GÓW PRZE­JŚCIA
 • POMPKI W STA­NIU NA RĘKACH
 • KROK 1 STA­NIE NA GŁO­WIE PRZY ŚCIA­NIE
 • KROK 2 KRUK
 • KROK 3 STA­NIE NA RĘKACH PRZY ŚCIA­NIE
 • KROK 4 PÓŁPOMPKI W STA­NIU NA RĘKACH
 • KROK 5 POMPKI W STA­NIU NA RĘKACH
 • KROK 6 POMPKI WĄSKIE W STA­NIU NA RĘKACH
 • KROK 7 POMPKI NIE­RÓWNE W STA­NIU NA RĘKACH
 • KROK 8 PÓŁPOMPKI W STA­NIU NA JED­NEJ RĘCE
 • KROK 9 POMPKI Z DŹWI­GNIĄ W STA­NIU NA RĘKACH
 • POMPKI W STA­NIU NA JED­NEJ RĘCE
 • KARTA PRO­GÓW PRZE­JŚCIA
 • CZĘŚĆ III
 • MĄDROŚĆ CIAŁA
 • SESJE TRE­NIN­GOWE
 • ŚWIEŻA KREW
 • DOBRE SPA­RO­WA­NIE
 • WETE­RAN
 • ODOSOB­NIE­NIE
 • SUPER­MAX
 • PRO­GRAMY TRE­NINGU HYBRY­DO­WEGO