Helion


Szczegóły ebooka

Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego

Podręcznik do nauki współczesnego języka mongolskiego


Podręcznik ten jest dedykowany osobom zainteresowanym poznawaniem języków obcych oraz innych kultur, a także tym wszystkim, którzy pragną zawodowo zgłębiać tajemnice języka mongolskiego. Pomoże zarówno w indywidualnej, jak i zorganizowanej jego nauce. Kurs rozpoczyna się od poznania alfabetu i poprzez naukę podstawowych, używanych w codziennej komunikacji zwrotów, konstrukcji gramatycznych oraz słownictwa prowadzi do uzyskania średnio zaawansowanych umiejętności i kompetencji językowych. Dzięki dołączonej do podręcznika płycie CD uczący się ma ponadto możliwość osłuchania się i potrenowania właściwej wymowy. Przydatnym w nauce jest również klucz do zadań gramatycznych, uzupełniających każdą lekcję. Mam nadzieję, że podręcznik uczyni naukę języka mongolskiego łatwiejszą i przyjemniejszą.  
Dr Jan Rogala

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Dedykacja
 • WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI
 • PRZEDMOWA
 • WSTĘP
 • LEKCJA PIERWSZA / NASZA KLASA
 • LEKCJA DRUGA / NASZA SZKOŁA
 • LEKCJA TRZECIA / NASZA RODZINA
 • LEKCJA CZWARTA / MÓJ DOM
 • LEKCJA PIĄTA / MÓJ DZIEŃ POWSZEDNI
 • SPRAWDZIAN /
 • LEKCJA SZÓSTA / MÓJ DZIEŃ ODPOCZYNKU (MÓJ WOLNY DZIEŃ)
 • LEKCJA SIÓDMA / MONGOLIA
 • LEKCJA ÓSMA / UŁAN BATOR
 • LEKCJA DZIEWIĄTA / CZTERY PORY ROKU PORA MROZÓW, CZYLI ZACZYNA SIĘ DZIEWIĄTKA
 • LEKCJA DZIESIĄTA / MONGOLSKI NOWY ROK
 • SPRAWDZIAN /
 • LEKCJA JEDENASTA / MONGOLSKA KUCHNIA NARODOWA
 • LEKCJA DWUNASTA / MONGOLSKA JURTA
 • LEKCJA TRZYNASTA / TRADYCYJNY STRÓJ MONGOLSKI
 • LEKCJA CZTERNASTA / Z DZIEJÓW MONGOLII, IMPERIUM CZYNGIS-CHANA ,
 • LEKCJA PIĘTNASTA / FESTIWAL TRZECH MĘSKICH SPORTÓW, NAADAM
 • SPRAWDZIAN /
 • TABELE GRAMATYCZNE /
 • TŁUMACZENIA TEKSTÓW /
 • KLUCZ DO ĆWICZEŃ /
 • PRZYPISY
 • O wydawnictwie