Helion


Szczegóły ebooka

New ways to face and (im)politeness

New ways to face and (im)politeness


Teksty zawarte w tym zbiorze stanowią wkład w dyskusję na temat pojęcia twarzy, czynności twarzy oraz (nie)uprzejmości. Tom składa się z czterech części, każda omawia pojęcie twarzy i kwestie z nią związane z różnych perspektyw, oraz w różnych kulturach i różnych językach. Część pierwsza, Face and (im)politeness – theoretical issues, stanowi próbę redefinicji twarzy i jej związku z uprzejmością (Maria Sifianou), oraz analizuje kontekst jako czynnik mający istotny wpływ na twarz jednostki (Ewa Bogdanowska-Jakubowska). W części drugiej, Face and politeness in a cross-cultural and an intercultural perspective, mowa o włoskim pojęciu figura (Gudrun Held), wpływie komplementów na twarz w komunikacji międzykulturowej w środowisku akademickim (Marzieh Bashirpour and Imtiaz Hasnain), oraz o wyrażaniu opinii w rozmowach Polaków z Irlandczykami (Weronika Gąsior). Na część trzecią, Face, politeness and social norms, składają się trzy teksty: pierszy poświęcony roli zdrobnień w języku polskim (Paulina Biały), drugi – hinduskiej uprzejmości, trzeci – roli harmonii oraz pojęcia omoiyari w komunikacji w kulturze japońskiej (Maria Spiechowicz). Część czwarta, Face in different discourses, poświęcona jest twarzy w różnych dyskursach: tekstach Starego Testamentu (Marcin Kuczok), artykułach prasowych o tematyce politycznej (Yasuhisa Watanabe), oraz w dyskursie profesjonalnych tłumaczy ustnych (Ewa Bogdanowska-Jakubowska).

Contents

 

Notes on Contributors / 7

 

Introduction (Ewa Bogdanowska-Jakubowska) / 11

 

Part 1

Face and (im)politeness – theoretical issues

 

Chapter 1

On culture, face and politeness. Again /15

Maria Sifianou

 

Chapter 2

Multiple contexts of face / 31

Ewa Bogdanowska-Jakubowska

 

Part 2

Face and politeness in cross-cultural and intercultural perspectives

 

Chapter 3

Is the Italian figura just a facet of face? Comparative remarks on two socio-pragmatic key-concepts and their explanatory force for intercultural approaches / 53

Gudrun Held

 

Chapter 4

Compliments and compliment responses and their effects on the hearer’s face in researcher-supervisor interaction / 77

Marzieh Bashirpour and Imtiaz Hasnain

 

Chapter 5

Face in official intercultural interaction / 97

Jiayi Wang

 

Chapter 6

Face and politeness in Irish English opinions – a study amongst Polish and Irish students / 113

Weronika Gąsior

 

Part 3

Face, politeness and social norms

 

Chapter 7

The usage of diminutives in polite phrases as a way to express positive/negative politeness or to formulate face-threatening acts in Polish / 133

Paulina Biały

 

Chapter 8

Āp kitnā kamāte haĩ? “How much money do you earn?” The Indian way of politeness / 157

Magdalena Varga

 

Chapter 9

Omoiyari – the key word of harmonious Japanese communication / 169

Maria Spiechowicz

 

Part 4

Face in different discourses

 

Chapter 10

The concept of GOD’S FACE as an anthropopathism in the Old Testament / 189

Marcin Kuczok

 

Chapter 11

Analysis of Japanese political analytic articles: Making face salient to explain actions in political interactions / 207

Yasuhisa Watanabe

 

Chapter 12

Face and ethics in professional interpreting / 223

Ewa Bogdanowska-Jakubowska