Helion


Szczegóły ebooka

Translation in Culture

Translation in Culture

Książka jest zbiorem artykułów poświęconych znaczeniu przekładu w kulturze. W prezentowanych rozprawach autorzy opisują i interpretują różne funkcje, jakie pełnią tłumaczenia poezji i prozy w zarówno w kulturze anglojęzycznej jak i polskiej. Autorzy analizują bariery kulturowe w przekładzie artystycznym, odmienne funkcjonowanie tłumaczeń w różnych kulturach, serie przekładowe, historię recepcji przekładów oraz ich wpływ na kulturę przyjmującą.

Publikacja adresowana jest do studentów filologii zainteresowanych przekładem artystycznym, badaczy literatury i kultury anglojęzycznej i polskiej oraz do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat roli przekładu w kulturze.

Contents

 

Translations in Culture (Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz) / 7

 

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

The Translational Turn in Modernism Studies / 13

 

Aniela Korzeniowska

Award-Winning Scottish Poet and Writer Jackie Kay and the Translation of Her Multiple Voices / 39

 

Anna Szczepan-Wojnarska

Translating Translation – Thoughts on Lost in Translation by Eva Hoffman / 59

 

Paweł Marcinkiewicz

The End of Translation as a Culturally Significant Activity: The Polish Poetry Collections of W. S. Merwin and Jorie Graham / 79

 

Tomasz Markiewka

Scripture’s In-difference Inclusive Bible Translations and the Mechanisms of Gender-Related Manipulation / 103

 

Marta Mamet-Michalkiewicz

Open Sesame! The Polish Translations of The Thousand and One Nights / 119

 

Agnieszka Pokojska

Proportions of the Familiar and the Strange in Jasper Fforde’s Fictional World, from the Perspective of the Reader of the Original and the Polish Translation / 135

 

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Revisiting G. B. Shaw’s Mrs Warren’s Profession. Differences in Cultural Reception and Translation in England, the United States, and Poland / 151

 

Kinga Lis

Why Differ? – Divergent Lexical Choices in Two Middle English Prose Psalter Translations and Their raison d’être /  173

 

Notes on the Authors / 193

Index / 197

  • Tytuł: Translation in Culture
  • Autor: red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Marta Mamet-Michalkiewicz
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2754-8, 9788380127548
  • Data wydania ebooka: 2016-09-26
  • Identyfikator pozycji: e_09bp
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego