Szczegóły ebooka

Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia

Barbara Mauer-Górska

Ebook
Książka Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia jest syntetycznym opisem globalnego przepływu informacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w którym uczestniczą biblioteki uczelnianych wydziałów medycznych, szpitalne oraz publiczne. Inspiracją do jej napisania było zapoznanie się z funkcjonowaniem bibliotek w Buffalo w stanie Nowy Jork i w Leatherhead w hrabstwie Surrey w Wielkiej Brytanii, Niemieckiej Centralnej Biblioteki Medycznej (ZB MED) w Kolonii, a także biblioteki Instytutu Socjologii Medycyny im. Ludwiga Boltzmanna na Uniwersytecie Wiedeńskim w listopadzie i grudniu 2006 roku. Z tego czasu pochodzą też wyniki własnych badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w polskich bibliotekach publicznych w czterech miastach: Bytomiu, Chrzanowie, Katowicach i Krakowie, oraz w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
SPIS TREŚCI

Wstęp   9
Evidence-based   11
Cochrane Library   12
Struktura tekstu   14
Spis źródeł i opracowań wykorzystanych we Wstępie  21
Preface   23

CZĘŚĆ PIERWSZA. UŻYTKOWNICY INFORMACJI W OBSZARZE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
Rozdział 1. Użytkownicy informacji w świetle publikowanych badań z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa medycznego  29
1.1. Kategorie użytkowników  32
1.2. Jakość źródeł informacyjnych w organizacji bibliotek   34
1.3. Przyczyny niekorzystania z informacji  38
1.4. Nowe formy usług on-line w systemach biblioteczno-informacyjnych  40
Spis źródeł i opracowań wykorzystanych w rozdz. 1  46

Rozdział 2. Edukacja informacyjna i zdrowotna  49
2.1. Edukacja informacyjna a nowe usługi biblioteczne   50
2.2. Dobór źródeł informacyjnych  55
2.3. Wiedza o zdrowiu w kształceniu ustawicznym społeczeństwa  60
2.4. Bariery edukacyjne  65
Spis źródeł i opracowań wykorzystanych w rozdz. 2  69

Rozdział 3. Zainteresowanie informacją o zdrowiu użytkowników polskich bibliotek publicznych (własne badania)  73
3.1. Opis badań własnych  76
3.2. Charakterystyka odbiorców informacji o zdrowiu (na podstawie danych z metryczki)   102
Spis źródeł i opracowań wykorzystanych w rozdz. 3  113

CZĘŚĆ DRUGA. MIĘDZYNARODOWA PRZESTRZEŃ BIBLIOTEKARSTWA MEDYCZNEGO
Rozdział 4. Rola bibliotek na świecie 117
4.1. Amerykańska Narodowa Biblioteka Medyczna (National Library of Medicine U.S.)  117
4.2. Stowarzyszenia bibliotek medycznych  124
4.3. Biblioteki szpitalne  130
Spis źródeł i opracowań wykorzystanych w rozdz. 4  138

Rozdział 5. Specyfika europejskiej sieci informacyjnej  143
5.1. Europejskie Stowarzyszenie ds. Informacji Medycznej i Bibliotek – EAHIL  144
5.2. Krajowe systemy informacyjne  152
5.3. Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie i polska sieć bibliotek medycznych   165
5.4. Polski internet medyczny  178
Spis źródeł i opracowań wykorzystanych w rozdz. 5  185

Rozdział 6. Biblioteki a działalność informacyjna i edukacyjna Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization)   191
6.1. Ruch konsumencki pacjentów  192
6.2. Międzynarodowe programy promocji zdrowia   195
6.3. Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie  208
6.4. Stowarzyszenia Zdrowych Miast  216
6.5. Lokalny system informacji z ochrony i promocji zdrowia (projekt własny)  221
Spis źródeł i opracowań wykorzystanych w rozdz. 6  226

Zakończenie   231
Spis tabel i rysunków  237
Wykaz skrótów   239
  • Tytuł: Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia
  • Autor: Barbara Mauer-Górska
  • ISBN: 978-83-233-8777-0, 9788323387770
  • Data wydania: 2014-05-16
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0b01
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego