Helion


Szczegóły ebooka

Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 18681880

Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 18681880


Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 1868-1880 to książka o fascynujących latach w dziejach teatru polskiego, nazywanych epoką gwiazd". Korzystając z metody rzetelnej dokumentacji oraz fenomenu wyobraźni, autorka proponuje stopniowe odkrywanie historii dzisiejszego Teatru Narodowego porównane do pracy kamery filmowej, która najpierw śledzi życie niegdysiejszej Warszawy, a następnie plac Teatralny i gmach teatru. Wjeżdża do wnętrza, fotografując poszczególne sale - Teatr Wielki,Teatr Rozmaitości, gabinet Sergiusza Muchanowa, zatrzymując się na zbliżeniach prezesa, dyrektorów, dalej reżyserów oraz całego zespołu. Bada proces tworzenia repertuaru, pracy nad przedstawieniami, a potem wraz z publicznością uczestniczy w wieczorze teatralnym. Książka o próbie zrozumienia dawnego teatru oraz tajemnicy sztuki aktorskiej wielkich artystów sceny warszawskiej - Heleny Modrzejewskiej, Alojzego Żółkowskiego, Jana Królikowskiego i wielu innych. Praca ma zapewnione trwale miejsce w badaniach historii teatru polskiego. Z recenzji prof. dr. hab. Jana Michalika

Spis treści
Wprowadzenie
„Zagospodarowanie wyobraźni” 7
Część pierwsza „Miasto – teatr”
1 Warszawa (teatralna) 15
2 Przestrzeń teatru 39
3 Gabinet prezesa 63
Część druga „Teatr zza kulis”
4 Zespół dramatu i komedii 79
5 Tajemnice warszawskiego repertuaru 107
6 Praca nad przedstawieniem 135
Część trzecia „Wieczór teatralny”
7 Początek. Warszawski obyczaj teatralny cz. 1 159
8 Sztuka aktorska 179
9 Reżyseria 209
10 Publiczność. Warszawski obyczaj teatralny cz. 2 231
11 Post Scriptum. Różne oblicza wieczoru teatralnego 245

Zakończenie
Dramat i komedia Teatrów Warszawskich 267

Aneks
I Strona z Przewodnika z roku 1880. „Gdzie się bawić latem, a gdzie zimą?” 275
II Schemat organizacyjny Teatrów Warszawskich 277
III Reżyserzy dramatu i komedii w latach 1868–1880 281
IV Zespół dramatu i komedii Teatrów Warszawskich 1868–1880 283
V Zespół dramatu i komedii 1868–1880. Artystki dramatyczne. Tabela 291
VI Zespół dramatu i komedii 1868–1880. Artyści dramatyczni. Tabela 295
VII Wykaz premier (i wznowień) w sezonach 1868/1869–1879/1880 299
VIII Kalendarz Teatrów Warszawskich 309
IX List Ernesta Rossiego do Sergiusza Muchanowa 311
X List Jana Chęcińskiego do Sergiusza Muchanowa 313
XI List Władysława Bogusławskiego do Aleksandry Rakiewiczowej 317
XII Wiersze o reżyserach 319
XIII Ceny miejsc w Teatrach Warszawskich z roku 1870 i 1880 323
XIV Wspomnienie z Teatru Rozmaitości: M. Bałucki, Mój pierwszy występ na scenie warszawskiej 325
XV Kalendarium wydarzeń teatralnych 1868–1880 331

Bibliografia 337
Wykaz ilustracji 343
Indeks nazwisk 347