Helion


Szczegóły ebooka

Społeczeństwo - sport - edukacja

Społeczeństwo - sport - edukacja


Społeczeństwo – sport – edukacja zawiera artykuły przedstawione w trakcie dwóch dni w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, który miał miejsce we wrześniu 2013 roku w Szczecinie. Przedłożone przez autorów referatów teksty uzupełnione zostały artykułami przygotowanymi przez badaczy zajmujących się problematyką znaczenia sportu w obrębie współczesnego społeczeństwa polskiego w różnych aspektach i zakresie. Pod uwagę zostały wzięte przede wszystkim dwa ważne wymiary znaczenia sportu: 1. kontekst społeczny, tj. powiązany bezpośrednio z instytucjami społecznymi (wzorami, drużyną, klubem, widowiskami) oraz 2. kontekst edukacyjny, wyznaczony realizacją programów socjalizacyjnych i wychowawczych na poziomie sportu szkolnego i profesjonalnego, ale także w  ramach różnych form spędzania wolnego czasu i prozdrowotnego stylu życia.

Autorzy artykułów w analizie fenomenu sportu i edukacji we współczesnym społeczeństwie stosują różne perspektywy badawcze. Obok socjologii sportu, wykorzystywane są teorie powstałe na polu socjologii: kultury, organizacji, małych i dużych struktur społecznych czy socjologii ciała. W wielu artykułach znajdują się wyraźne odniesienia do teorii społeczeństwa konsumpcyjnego. Zaprezentowane w tomie stanowisko teoretyczne eksponuje przede wszystkim wieloaspektowość sportu jako fenomenu ludycznego, mitycznego oraz elementu kultury symbolicznej, jest przy tym dalekie od, dominującego przez wiele lat, stanowiska strukturalistyczno-funkcjonalnego czy psychologicznego.    

Repertuar problemów zaprezentowanych w niniejszym tomie jest na tyle ciekawy i różnorodny, że każdy czytelnik zainteresowany problematyką z pogranicza sportu, społeczeństwa i edukacji znajdzie w książce coś interesującego do przeczytania.

Spis treści

 

Wstęp (Barbara Wiśniewska-Paź, Piotr Wróblewski) / 7

 

Konteksty społeczne

 

Renata Włoch

Polityka dziedzictwa wielkich imprez sportowych. Porównanie strategii organizacji Igrzysk Olimpijskich w Londynie i Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Polsce / 15

 

Piotr Wróblewski

Polscy herosi sportowi XXI wieku. Wzory osobowe społeczeństwa polskiego / 37

 

Krzysztof Łęcki

Więcej niż klub? Piłka nożna pomiędzy rynkiem a wspólnotą / 63

 

Stanisław Kamykowski

UEFA Euro kibic we Wrocławiu – kibice konsumenci na tle fanów piłkarskich tradycyjnego typu / 79

 

Jakub Ryszard Stempień

Wartość poznawcza kulturowej kliszy „samotnego długodystansowca” / 97

 

Grzegorz Kozdraś

Sport a procesy marginalizacji i demarginalizacji społecznej / 117

 

Anna Czerner

„Ja” w ruchu – proces konstruowania tożsamości sportowca amatora / 135

 

Dorota Gregorowicz

Drużyna kolarska czy kolarska rodzina? Studium relacji w grupach kolarskich na różnych etapach rozwoju sportowego / 159

 

Konteksty edukacyjne

 

Barbara Wiśniewska-Paź, Marek Zaremba

Uczniowie wrocławskich klas sportowych – wymiary zróżnicowania w ramach szkół podstawowych. Raport z badań / 171

 

Anna Oleszkiewicz

Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych we wrocławskich liceach sportowych – wyniki badań empirycznych / 221

 

Anna Wójtewicz

Efektywność edukacji zdrowotnej (na przykładzie Sieci Szkół Promujących Zdrowie) w kontekście przemian w społecznym sposobie postrzegania ciała / 237

 

Aleksandra Leszczyńska

Sport wolny od dopingu. Antydopingowe programy edukacyjne jako walka o ocalenie ducha sportu / 261

 

Noty o Autorach / 279