Helion


Szczegóły ebooka

Dramat słowacki w Polsce. Przekład w dialogu kultur bliskich

Dramat słowacki w Polsce. Przekład w dialogu kultur bliskich


Część pierwsza książki poświęcona jest zagadnieniom teoretycznym: filozoficznym podstawom pojęcia dialogu kultur oraz kwestiom przekładu w dialogu kultur, zwłaszcza kultur bliskich, zagadnieniu bliskości kulturowej jako takiej i ukonkretnionej do kultur polskiej i słowackiej. Druga część traktuje o problematyce przekładu dramatu, zawiera omówienia polskich tłumaczeń słowackich utworów dramatycznych oraz ich miejsca w dialogu kultur polskiej i słowackiej: od przekładu najstarszego do najnowszych, z uwzględnieniem zmiennego kontekstu historycznego, w jakim przekłady te powstawały. Publikacja, skupiona na dramacie słowackim i relacjach kulturowych polsko-słowackich, adresowana przede wszystkim do słowacystów i slawistów, może też być ciekawa dla neofilologów innych specjalności, polonistów, badaczy przekładu, komunikacji międzykulturowej, dramatu, teatru i wszystkich zainteresowanych kulturą słowacką.

Spis treści

 

Wstęp / 9

 

Część pierwsza

Przekład — dialog kultur — kultury bliskie

 

Rozdział pierwszy

Dialog kultur — próba definicji / 17

Dialog / 18

Kultura / 35

Dialog kultur / 38

Warunki dialogu kultur / 41

 

Rozdział drugi

Tłumacz i przekład w dialogu kultur / 55

Pojęcie przekładu / 55

Kompetencje i zadania tłumacza / 65

Przekład w dialogu kultur / 76

Wartość przekładu / 94

 

Rozdział trzeci

Polsko-słowacki dialog kultur / 107

Kultury bliskie / 107

Dialog kultur bliskich / 117

Kultury polska i słowacka jako kultury bliskie / 122

 

Rozdział czwarty

Przekład w dialogu kultur bliskich / 137

Przekład w językach blisko spokrewnionych / 137

Bliskość kultur a przekład / 145

Przekład w dialogu kultur polskiej i słowackiej / 152

 

Część druga

Dramat słowacki w polskich przekładach

 

Rozdział pierwszy

Rzut oka na rozwój słowackiej twórczości dramatopisarskiej / 167

 

Rozdział drugi

Specyfika przekładu dramatu / 185

 

Rozdział trzeci

Przekład najstarszy: Matka Jozefa Gregora Tajovskiego / 199

 

Rozdział czwarty

Dialog skolonizowany / 223

Pierwsze przekłady powojenne / 223

Kolonizacja a przekład: Eksperyment Damokles Petra Karvaša / 229

W realiach normalizacji: Królowa nocy na kamiennej pustyni Jána Soloviča / 260

 

Rozdział piąty

Po „jesieni narodów”. Nowe warunki, nowe możliwości... / 289

W stronę nowego otwarcia: Próba Ľubomíra Feldka / 289

Dramat absurdu raz jeszcze: Nowa skóra Viliama Klimáčka / 344

 

Rozdział szósty

...nowe tematy, nowe problemy / 359

Armagedon na Grbie Rudolfa Slobody: autobiografizm a dialog kultur / 359

Feministyczna Uczuciowa mieszanka Zuzany Uličianskiej, czyli przekład jako interpretacja a interpretacja przekładu / 393

Ivana Bukovčana antyfeministyczny Stryczek dla dwóch, czyli rzeź domowa jako przekład w serii / 412

 

Rozdział siódmy

Między udomowieniem a wyobcowaniem / 443

Udomowienie, wyobcowanie, przekład zerowy / 443

Miejsce tłumaczeń słowackich dramatów w polsko-słowackim dialogu kultur / 450

 

Aneks / 459

Nowy dramat słowacki w Polsce / 459

 

Bibliografia / 475

Nota bibliograficzna / 495

Indeks osobowy / 497

 

Summary / 509

Résumé / 511