Helion


Szczegóły ebooka

Jezus uzdrawia w Eucharystii. Każda Msza święta jest mszą o uzdrowienie

Jezus uzdrawia w Eucharystii. Każda Msza święta jest mszą o uzdrowienie


Święta hostia i Najświętszy Sakrament Eucharystii są szczerym wyrazem tego, kim jest Jezus i jak bardzo nas kocha. On sam nigdy nam się nie narzuca, dlatego to my musimy otworzyć się na Niego. [] Chrystus pomaga nam rozbudzić naszą chęć powrotu, zbliżenia się do Niego. Tak wielka jest Jego hojność!

/fragment/

Odczuwasz samotność i wyobcowanie?

Często doświadczasz załamań i lęków?

Pragniesz uzdrowienia fizycznego i duchowego?

Musisz zrozumieć, jak wielki dar ofiaruje ci Bóg na każdej Mszy Świętej. 

Otwórz tę książkę już teraz i poznaj uzdrowienie płynące z Eucharystii!

Autentyczne historie przywoływane przez autorkę, Ilsę B. Reyes, poruszają i udowadniają, że hostia nie jest tylko symbolem jest prawdziwym ciałem Jezusa Chrystusa. Pełny udział w Eucharystii prowadzi do głębokiej relacji z Jezusem, odsuwa wszelki strach i zniewolenia. Przybliża do Boga i prawdziwie uzdrawia! 

Ilsa Reyes wydobywa głębię z nauczania o Eucharystii i rozpala nasze serca. Jest jedną z najbardziej inspirujących katolickich pisarek.

o. Jerome Marquez, SVD, kanonista

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Słowo wstępne
 • Podziękowania
 • Wstęp
 • Rozdział 1. Jezus Eucharystyczny, nasz Pan
 • Rozdział 2. Jezus, chleb i wino
 • Rozdział 3. Miłość ofiarna
 • Rozdział 4. Każda msza jest mszą o uzdrowienie
 • Rozdział 5. Chleb jest brany
 • Rozdział 6. Chleb jest błogosławiony
 • Rozdział 7. Chleb jest łamany
 • Rozdział 8. Chleb jest dzielony
 • Rozdział 9. To Jezus nas uzdrawia
 • Rozdział 10. Predyspozycje do aktywnego uczestnictwa
 • Rozdział 11. Nasze powołanie do stania się rozdzielanym chlebem i zranionymi uzdrowicielami
 • Podsumowanie
 • Aneks
 • Bibliografia
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Jezus uzdrawia w Eucharystii. Każda Msza święta jest mszą o uzdrowienie
 • Autor: Ilsa B. Reyes
 • Tytuł oryginału: Healing through our Eucharistic Lord
 • Tłumaczenie: Aleksandra Brożek-Sala
 • ISBN Ebooka: 9788365706478, 9788365706478
 • Data wydania: 2017-01-23
 • Identyfikator pozycji: e_0fpe
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Esprit