Helion


Szczegóły ebooka

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych

"Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych". T. 21, nr 2/2015: Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych


Kolejny numer „Problemów Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, pt. Interdyscyplinarność w opiece i wsparciu osób niepełnosprawnych (2/2015, tom 21) pod redakcją Sylwii Wrony i Jerzego Rottermunda, zawiera dziewięć artykułów, w których autorzy dzielą się swoim doświadczeniem zawodowym, wskazując jednocześnie na konieczność podejmowania zadań i adekwatnych terapii dla poprawy jakości życia osób będących w potrzebie. Kryterium doboru publikacji do przedłożonego tomu mieści się w triadzie: osoba niepełnosprawna (rozwój, zdrowie, potrzeby) – środowisko (kształcenie, nauka, codzienne życie) – zespół rehabilitacyjny. Zakres tematyczny zaprezentowany w czasopiśmie jest szeroki, gdyż taka jest aktualnie potrzeba wymiany myśli, przekazywania sobie wzajemnie informacji o możliwościach, a zarazem prowadzenia czynności terapeutycznych, wspierających czy opiekuńczych.

Spis treści

 

Wprowadzenie (Sylwia Wrona, Jerzy Rottermund) / 9

 

Artykuły, polemiki, dyskusje

 

Anna Nowak

Protection of the rights of persons with disabilities / 15

 

Boris Titzl

Hodnota historického nadhledu pro současnou speciální pedagogiku / 29

 

Michal Kozubik

Postavenie Rómov na Slovensku / 39

 

Joanna Zemlik, Bożena Zawadzka

Stomatologiczna opieka przyłóżkowa – możliwości i ograniczenia / 47

 

Jerzy Rottermund, Andrzej Knapik

Aktywność fizyczna przyczynkiem do satysfakcji w geriatrii / 57

 

Pavol Beňo, Silvia Capíková, Ingrid Juhásová

Bariéry, na ktoré narážajú ľudia so sluchovým postihnutím v Slovenskej republike / 73

 

Danuta Grzesiak-Witek

“The piano which speaks” – causes and therapy of child mutism / 85

 

Jerzy Norbert Grzegorek

Inny w przestrzeni wychowania do twórczości – tancerz z niepełnosprawnością ruchową / 95

 

Joanna Godawa, Szymon Godawa

Wewnętrzne krajobrazy sztuki – arteterapia we wspieraniu procesów socjalizacyjnych osób z niepełnosprawnością / 105

 

Recenzje i polemiki

 

Jerzy Rottermund

Magdalena Bełza: Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce) / 117

 

Joanna Kapias

Ilona Fajfer-Kruczek: Wykluczenie społeczne osób z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym / 119