Helion


Szczegóły ebooka

Przestrzeń - literatura - doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki

Przestrzeń - literatura - doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki

Opracowania pomieszczone w tomie Przestrzeń – literatura – doświadczenie bardzo spójnie wpisują się w nurt komparatystyki literackiej. Zdolności komparatystyczne polegają bowiem na umiejętności dostrzegania ruchów i przepływu materii i idei. Wynikają one też z podejścia (zaczerpniętego od  Akexandra  von Humboldta), w myśl którego nauka, filozofia i poezja nie są odseparowane od siebie, lecz tworzą spójną całość. Dotarcie do tej całości umożliwia nomadyzm intelektualny pozwalający na przekraczanie spetryfikowanych granic klasyfikacji myślenia. Przepływ myśli, materii i idei wiąże się też z praktyką podróżowania – tworząc swoistą geopoetykę z jej otwartością miejsca i traktowaniem Drogi jako celu samego w sobie. Stąd bierze się postulat, by „zmieszać się ze światem, by wyjść poza siebie i stworzyć pisanie-wędrowanie czy wiersz-świat”. Z tymi ideami mierzą się Autorzy prezentowanych opracowań.

Spis treści

 

WPROWADZENIE

 

Elżbieta Rybicka

Geopoetyka: konstelacja i światowanie / 9

 

GEOPOEZJA

 

Kazimierz Brakoniecki

Do kosmopoety Kennetha White’a / 15

 

W STRONĘ TEORII

 

Karolina Pospiszil

Geolit, czyli po co nam geografia? Krótki i subiektywny przegląd literaturoznawczych „geo‑narzędzi” / 19

 

Kalina Jaglarz

Taniec pszczół. Wiersz Józefa Ruffera. (Esej geopoetycki) / 35

 

OD STRONY MIASTA

 

Ekaterina Nikitina

„Wakuole” współczesnej megapolis. Nowa utopia / 53

 

Agnieszka Bednarek

Dworzec – wykolejony dom. Próba oikologii z domieszką heterotopologii / 68

 

Ilona Chylińska

„Miasto żywe” i „miasto z przewodników” / 85

 

W ŚRODKU ŚWIATA – INSPIRACJE

 

Angelika Winkler

Świecie nasz. Terapeutyczne zadanie geopoetyki / 97

 

Teresa Rączka‑Jeziorska

Romantyczne mapowanie przestrzeni ogrodu według Polskiego Inflantczyka Michała Jana Borcha z Warklan (1753–1810) / 110

 

MIĘDZY REGIONAMI

 

Tomasz Gęsina

Odnajdywanie śladów w Miedziance. Historii znikania Filipa Springera / 127

 

Zbigniew Kadłubek

Mazury – Koeppen. Koncepcja geopoetyki jednającej światy / 142

 

Karolina Pospiszil

Prowincjonalne nostalgie? Słów kilka o regionalizmie (z Górnym Śląskiem w tle) / 154

 

Krystian Węgrzynek

Wulkan i ludzie. Góra Świętej Anny w tekstach śląskich – od geopolityki do geopoetyki / 173

 

Adam Regiewicz

Częstochowa – miejsce wstydliwe. O narracjach powieści kryminalnych / 190

 

Indeks nazw osobowych / 217

Noty o Autorach / 225

Nota bibliograficzna / 229

  • Tytuł: Przestrzeń - literatura - doświadczenie. Z inspiracji geopoetyki
  • Autor: red. Tomasz Gęsina, Zbigniew Kadłubek
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2847-7, 9788380128477
  • Data wydania ebooka: 2017-03-30
  • Identyfikator pozycji: e_0h61
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego