Helion


Szczegóły ebooka

Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku

Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku

Prezentowana książka to zbiór esejów, szkiców i wspomnień. Zawiera też mowę sejmową oraz próby poetyckie. Niektóre w innych wersjach, pod innymi zazwyczaj tytułami były publikowane w czasopismach „Śląsk”, „Przegląd Polityczny”, „Fabryka Silesia” oraz „Borussia”. Wszystkie jednak – jako teksty literackie – poświęcone są różnym aspektom tożsamości górnośląskiej. Są to próby zdiagnozowania, czym jest współczesny regionalizm, czym jest Górny Śląsk na początku XXI wieku, czym jest tzw. przebudzenie górnośląskie, jakie są perspektywy śląszczyzny jako języka regionalnego etc. Pewna grupa tekstów to próby sportretowania ważnych dla Autora nieżyjących już postaci górnośląskiego życia kulturalnego (Stefan Szymutko, Michał Smolorz, Jan F. Lewandowski, Feliks Netz). Niektóre eseje mają charakter teoretyczny – chodzi o poszukiwanie metody badawczej, w  której uwzględniona zostałaby zarówno dzisiejsza egzystencja ludzi identyfikujących się z Górnym Śląskiem, jak i wolna od propagandy i przekłamań perspektywa historyczna. Książkę zamyka autentyczna mowa sejmowa wygłoszona w Sejmie RP 9 października 2014 roku, ukazująca prawdziwą bezbronność śląskich myśli i jednocześnie uzasadnia tytuł całego zbioru. Swoimi refleksjami po lekturze owych „bezbronnych myśli” podzielił się z czytelnikami  w Posłowiu Ingmar Villqist.

Spis treści

 

Bardzo krótkie wprowadzenie / 7

 

Domy i twarze / 11

Płyniesz, Olzo, a Nepomuk patrzy / 19

Celtycki Górny Śląsk / 29

Wątpliwości Szymutki / 35

O Michale Smolorzu / 47

Pochwała dzieła Profesora Wojciecha Kunickiego / 53

Eksmaszyna / 59

Sztajger Faustus / 69

Gra w innego, czyli Górnoślązacy i Muzy / 75

Górnośląska pneumatologia / 83

Śląskie słowa żyją / 91

Czysta fikcja / 103

Górny Śląsk pisany rozłącznie / 111

Dziewanna / 119

Luterańskość i Górny Śląsk / 125

Odmiana greckiego czasownika / 133

Przeciw historykom / 139

Wśród Utopców / 143

Dusze agrarne / 149

Refleksja silezjologiczna / 155

Kraina wizjonerów / 163

To, co regionalne / 171

O Tragedii Górnośląskiej 1945 roku / 175

Milczenie owiec / 185

Tożsamość i odpowiedzialność / 191

Górnośląski kanon / 197

Nowoczesne przekraczanie / 205

Kultura jest z ducha / 213

Lajerman Aleksandra Nawareckiego / 217

Dwie książki o Maksie Herrmannie-Neißem / 221

Górnośląska geopoetyka / 229

Żyć to tłumaczyć / 239

O książce Mariusza Jochemczyka Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne / 251

Wentyl bezpieczeństwa / 263

Mare Silesium. Solilokwium / 269

Coś więcej. O Janie F. Lewandowskim / 275

Mowa sejmowa (9 października 2014 roku) / 285

BYĆ. Posłowie (Ingmar Villqist) / 291

 

Indeks osobowy / 295

 

Summary / 303

Zusammenfassung / 305

  • Tytuł: Bezbronne myśli. Eseje i inne pisma o Górnym Śląsku
  • Autor: Zbigniew Kadłubek
  • ISBN Ebooka: 978-8-3801-2931-3, 9788380129313
  • Data wydania ebooka: 2017-04-03
  • Identyfikator pozycji: e_0h7m
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego