Helion


Szczegóły ebooka

 
Linguarum Silva. T. 5: Słowo - wartość - jakość w języku i w tekście

Linguarum Silva. T. 5: Słowo - wartość - jakość w języku i w tekście


Piąty tom „Linguarum Silva” zatytułowany Słowo – wartość – jakość w języku i tekście (2016) zawiera on dziesięć artykułów młodych polskich badaczy, zainteresowanych różnymi aspektami języka w ujęciu diachronicznym oraz synchronicznym, nadto odwołujących się w swoich językowych dociekaniach do zróżnicowanych chronologicznie, stylistycznie i funkcjonalnie tekstów, oraz jeden artykuł podejmujący zagadnienie języka z perspektywy neurolingwistyki. Choć artykuły są różnorodne tematycznie i metodologicznie, to jednak łączą je liczne odniesienia do tytułowych pojęć „słowo”, „wartość”, „jakość”, wykorzystanie w analizie materiału leksykograficznego (dawnego lub współczesnego) i/lub konkretnych tekstów pisanych lub mówionych (XVI-wiecznych Ewangelii, literatury opartej na motywie danse macabre, wypowiedzi kabaretowych, konferencji religijnych, wypowiedzi wyborczych, reklam). W poszczególnych artykułach Autorzy omawiają znaczenia wybranych słów (m.in. rzecz, chrapota, newralgiczny), wskazują na różnorodne określenia jakościowe i cechy kogoś lub czegoś (na przykład złodzieja, człowieka niewierzącego, upersonifikowanej Śmierci), odwołują się do wartości i wartościowania (w opisie stereotypu rodziny, w skeczach kabaretowych, w kampaniach wyborczych czy społecznych). Opublikowane w tomie artykuły świadczą o szerokim spektrum zagadnień poruszanych na łamach „Linguarum Silva”, potwierdzają także różnorodność zainteresowań badawczych Autorów, chcących podzielić się z czytelnikami swoimi naukowymi pasjami.

Niniejsza publikacja będzie ciekawą lekturą zarówno dla humanistów – zwłaszcza dla językoznawców – jak i dla szerszego grona osób zainteresowanych różnorodnymi aspektami dawnej i współczesnej polszczyzny.

Spis treści

 

Od redakcji / 9

 

Słowo – wartość – jakość w historii języka i w dawnych tekstach

Magdalena Wojtyka: Z historii wybranych hiponimów leksemu złodziej / 17

Małgorzata Broszko: Historia semantyki wyrazu rzecz i jego derywatów słowotwórczych / 35

Katarzyna Jasińska: O zaginionej staropolskiej chrapocie / 53

Kacper Kardas: Newralgiczny: leksykologiczne studium przypadku / 61

Martyna Sabała: Językowe wykładniki wartościowania osób w XVI‑wiecznych przekładach Ewangelii na język polski / 81

Anna Gostomska: Dyskurs upersonifikowanej Śmierci w wybranych przykładach literatury i sztuki europejskiej od XII do XVII wieku / 99

 

Słowo – wartość – jakość we współczesnym języku i w tekście

Wioletta Wilczek: Wykładniki wartościowania Śląska i Ślązaków w skeczach Kabaretu Rak / 117

Małgorzata Bogusz‑Imiołek: Stereotyp rodziny w konferencji religijnej XXI wieku / 131

Ilona Witkowska: Odwołania do wartości społecznych i ocena rzeczywistości w kampaniach wyborczych kandydatek na urząd prezydenta RP w latach 2005 i 2015 / 143

Anna Wójciuk: Skuteczne przekonywanie w przekazach reklamowych. Językowe środki perswazji stosowane w kampaniach społecznych / 169

 

W kręgu zagadnień języka

Katarzyna Brzezinka: Lateralizacja i lokalizacja funkcji językowych w mózgu (przegląd najważniejszych zagadnień) / 185

Noty o Autorach / 205