Helion


Szczegóły ebooka

Przyjąć Ducha Świętego

Przyjąć Ducha Świętego


Bracia katolicy, obudźmy się! Odrzućmy nasze puste frazesy, naszą charyzmatyczną wygodę. Papież Franciszek zachęca każdego do wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie, potrzebujące światła Ewangelii

/fragment/

Wielu obawia się doświadczenia Jezusa, zamykając się na zbawienne działanie Ducha. Czym więc jest naprawdę chrzest w Duchu Świętym? Dlaczego nie powinniśmy się bać wyrazić zgody na Jego działanie w naszym życiu?

Autor tej książki, misjonarz i członek Wspólnoty Błogosławieństw - Dom Jezusa Miłosiernego, o. Pierre-Marie Soubeyrand, który doświadczył chrztu w Duchu, przekonuje, jak ważne jest, by otworzyć swoje serca na Łaskę Ducha Świętego. Opisuje czym jest chrzest w Duchu i przybliża nam siedem kroków dobrego przygotowania do  tego doświadczenia. Objaśnia także, jak ważna dla życia Kościoła w ostatnich latach była działalność wspólnot charyzmatycznych, tak bardzo docenianych przez papieża św. Jana Pawła II oraz jego następców.

o. Pierre-Marie Soubeyrand - duchowny katolicki, Misjonarz Afryki (Ojciec Biały). Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym radykalnie odmieniło jego życie. Zyskał ogromny zapał ewangelizacyjny. W 1982 roku wstąpił do Wspólnoty Błogosławieństw - Domu Jezusa Miłosiernego, działającej także w Polsce. Głosił Chrystusa w Afryce Północnej oraz Afryce Zachodniej, gdzie bardzo aktywnie działał, zakładając kolejne domy wspólnotowe.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Do wiadomości czytelnika
 • Przedmowa
 • Prezentacja
 • Tydzień pierwszy
  • Bóg Stwórca
  • Bóg Odkupiciel
  • Bóg z nami
 • Tydzień drugi
  • Grzech
  • W jaki sposób Szatan działa dziś w świecie?
  • Jezus Zbawiciel
 • Tydzień trzeci
  • Przebaczenie
  • Przebaczenie Boga
  • Pojednanie między braćmi
  • Pojednać się z samym sobą
  • Uwolnienie
  • Propozycja celebracji pokutnej
 • Tydzień czwarty
  • Chrzest nawrócenia
  • Bóg daje Ducha Świętego
  • W jaki sposób otrzymać Ducha Świętego?
 • Tydzień piąty
  • Odnowa modlitwy
  • Odnowa charyzmatów
 • Tydzień szósty
  • Propozycja celebracji
 • Tydzień siódmy
  • Uwielbienie
  • Walka duchowa
 • A co teraz?
  • Jezus, świadek wierny
  • Będziecie moimi świadkami (Dz 1, 8)
  • Godzina miłosierdzia
  • Nowa ewangelizacja
  • Czas na modlitwę za uczniów misjonarzy
 • Aneks
  • Modlitwy do Ducha Świętego
  • Akty zawierzenia i poświęcenia się przez ręce Dziewicy Maryi
  • Modlitwy o uzdrowienie wewnętrzne i uwolnienie
  • Schemat modlitwy o uwolnienie
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Przyjąć Ducha Świętego
 • Autor: o. Pierre-Marie Soubeyrand
 • Tytuł oryginału: Accueillir lEsprit Saint
 • Tłumaczenie: Maria Żurowska
 • ISBN Ebooka: 9788365847027, 9788365847027
 • Data wydania: 2017-06-06
 • Identyfikator pozycji: e_0khx
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Esprit