Helion


Szczegóły ebooka

Wielbię, więc żyję. Przemienieni mocą uwielbienia

Wielbię, więc żyję. Przemienieni mocą uwielbienia


Nowa moc uwielbienia!

Uwielbienie to nie tylko śpiewanie pieśni podczas spotkań grupy modlitewnej ani podnoszenie rąk.

Czym więc jest uwielbienie?

To mówienie Bogu tak we wszystkich sytuacjach życiowych - tych największych, ale również najprostszych. To oddawanie chwały w każdym momencie, niezależnie od tego, czy sprawy idą po naszej myśli, czy nie. Pozwala zawsze być zakotwiczonym w Jezusie i przezwyciężać wszystkie trudne doświadczenia, które nas spotykają.

Autor odwołując się do własnej historii, opisuje doświadczenie całkowicie odnawiające jego życie duchowe. Przytacza także liczne świadectwa ludzi, którzy odkryli moc płynącą z oddawania chwały Bogu na co dzień.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Wstęp
  • Trzy uwagi pomocne w lekturze
 • 1. Duchowy refleks
  • BOGU chwała!
  • Ofiarować dowolnie małą ofiarę
  • Skłonić swoje serce do pokory przez uwielbienie
  • Codzienne doświadczenie zbawienia
 • 2. Od uwielbienia do radości
  • Anna Maria
  • Radość rodzi się z przejścia
  • Radość jako znak zwycięstwa
 • 3. Uwielbienie inicjujące
  • Benoit
  • Rytuały przejścia. Od niemożliwego do możliwego
  • Aktywna nadzieja
  • Powrót do Benoit
 • 4. Przyjaźń z BOGIEM  korzeniem uwielbienia
  • Florian
  • Kiedy oddaje się swoje życie, jest się człowiekiem absolutnie wolnym
  • Boski dar wcielony. Przyjaźń otrzymana od Chrystusa
  • Od agápe do przyjaźni
  • Przyjaźń albo istota ludzka do odkrycia
  • Od utraconej przyjaźni do przyjaźni odnalezionej
  • Apostoł Piotr
  • Inicjacja Piotra
  • Rytuał wtajemniczenia, do którego wprowadza zmartwychwstały Jezus
  • Obecność przyjaciela
  • Powrót do Floriana
  • Zawsze powracać do przyjaźni Chrystusa
 • 5. Od uwielbienia do dziękczynienia
  • Gerard
  • Doświadczenie przeżyte w uwielbieniu
  • Uwielbienie i dziękczynienie
 • 6. Uwielbienie wspólnotowe
  • Świętość. Owoc wezwania ludu
  • Spotkania modlitewne
  • Orędownicy na wzór Abrahama, przyjaciela BOGA
  • Zgromadzenie uwielbienia
 • 7. Konkretny środek. Zeszycik do uwielbiania
  • Josette
  • Dziennik wdzięczności
  • Wdzięczność wobec BOGA
  • Śpiew prawdy
  • Powrót do Josette
 • Przypisy

 • Tytuły: Wielbię, więc żyję. Przemienieni mocą uwielbienia
 • Autor: Alain Dumont
 • Tytuł oryginału: Je loue donc je vis
 • Tłumaczenie: Katarzyna Wierzchosławska
 • ISBN Ebooka: 9788365847041, 9788365847041
 • Data wydania: 2017-06-08
 • Identyfikator pozycji: e_0kk8
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Esprit