Helion


Szczegóły ebooka

 
Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)

Z Dziejów Prawa. T. 9 (17)


W prezentowanym tomie znalazły się artykuły: Wojciecha Organiściaka o wizji, autorstwa Wincentego Skrzetuskiego, na temat wojska w dawnej Rzeczypospolitej i jego reformie, Jana Kila o ekonomicznej doktrynie anarchoindywidualizmu, Adama Drozdka na temat cła w Polsce w okresie 1918–1939, wojskowe postępowanie  polowe i doraźne w II Rzeczypospolitej stanowi przedmiot analizy w artykule Tomasza Szczygła, o nadzorze Departamentu Służby Sprawiedliwości MON oraz Zarządu Sądownictwa Wojskowego nad wojskowymi sądami rejonowymi w latach 1946–1955 pisze Marta Paszek, z kolei Elżbieta Romanowska poświęciła swój tekst procesom karnym (w latach 1950–1956) przeciwko Mieczysławowi Siewierskiemu, zaś Edwardowi Szymoszkowi i jego działalności naukowej zostały poświęcone dwa teksty autorstwa Grzegorza Nancki. W części recenzyjnej znalazły się teksty dotyczące książek L. Kani, pt. Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795–1945; P. Kołakowskiego, A. Krzaka, pt. Sprawa majora Jerzego Sosnowskiegow świetle dokumentów analitycznych Oddziału II SG WP i zeznań Franza Heinricha Pfeifera; R. Spałka, pt. Komuniści przeciwko komunistom; M. Szumiły, pt. Roman Zambrowski 1909–1977. Tom zamykają Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2015 oraz wykaz publikacji pracowników tejże Katedry.

Spis rzeczy

 

Rozprawy i artykuły

 

Wojciech Organiściak: Wincenty Skrzetuski o wojsku dawnej Rzeczypospolitej i jego reformie / 13

Jan Kil: W stronę ekonomicznej doktryny anarchoindywidualizmu — czyli o granicach państwa i bezgranicznej wolności słów kilka / 25

Adam Drozdek: O cle w Polsce w latach 1918—1939 / 41

Tomasz Szczygieł: Wojskowe postępowanie polowe i doraźne w II Rzeczypospolitej / 59

Marta Paszek: Nadzór Departamentu Służby Sprawiedliwości MON i Zarządu Sądownictwa Wojskowego nad wojskowymi sądami rejonowymi (1946—1955) / 83

Elżbieta Romanowska: Procesy karne przeciwko dr. Mieczysławowi Siewierskiemu w Polsce w latach 1950—1956 / 99

Grzegorz Nancka: Edwarda Szymoszka rozważania na łamach „Z Dziejów Prawa” / 131

Edward Szymoszek (1942—2006). Szkic bibliograficzny (Opracował Grzegorz Nancka) / 147

 

Recenzje

 

Historia wojskowego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Uwagi na marginesie książki Leszka Kani: „Służba sprawiedliwości w Wojsku Polskim 1795—1945: organizacja — prawo — ludzie”. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015, s. 522 (Tomasz Szczygieł ) / 155

Piotr Kołakowski, Andrzej Krzak: „Sprawa majora Jerzego Sosnowskiego w świetle dokumentów analitycznych Oddziału II SG WP i zeznań Franza Heinricha Pfeifera”. Warszawa: Demart, 2015, 271 s. (Konrad Graczyk ) / 171

Robert Spałek: „Komuniści przeciwko komunistom. Poszukiwanie wroga wewnętrznego w kierownictwie partii komunistycznej w Polsce w latach 1948—1956”. Poznań—Warszawa: Zysk i S-ka, IPN, 2014, 1133 s. (Adam Lityński ) / 177

Mirosław Szumiło: „Roman Zambrowski 1909—1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce”. Warszawa: IPN, 2014, 527 s. + ilustracje (Adam Lityński ) /183

 

Kronika

 

Kronika Katedry Historii Prawa za rok 2015 (Opracowali Tomasz Adamczyk, Grzegorz Nancka) / 193

Publikacje pracowników Katedry Historii Prawa za rok 2015 (Opracował Tomasz Adamczyk) / 196