Szczegóły ebooka

Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek

Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek

red. Arkadiusz Pulikowski

Ebook

Tom przygotowany został z okazji jubileuszu pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Elżbiety Gondek – wieloletniego Dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. 27 tekstów, ofiarowanych przez przyjaciół, współpracowników i uczniów Jubilatki, zgrupowano w trzech rozdziałach: I. Kultura książki, II. Ludzie książki, III. Kultura informacji. Różnorodność tematyczna i metodologiczna podejmowanej przez autorów problematyki stanowi o wartości Księgi. Praca adresowana jest do szerokiego grona odbiorców – pracowników naukowych, bibliotekarzy, studentów, zainteresowanych badaniami z zakresu bibliologii i informatologii. Publikacja stanowi ważną pozycję w literaturze naukowej tego obszaru.

Spis treści

 

Irena Socha: Profesor Elżbieta Gondek – w służbie nauki o książce oraz akademickiej dydaktyki bibliotekoznawczej i informatologicznej / 7

Agnieszka Gołda: Bibliografia publikacji Profesor Elżbiety Gondek za lata 1980–2016 / 19

 

Kultura książki

Jacek Wojciechowski: Książka literacka: próba opinii / 39

Bronisława Woźniczka-Paruzel: Książki w języku migowym i ich multimedialne formy wyzwaniem dla bibliologów / 57

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk: Recenzje książek opublikowane na łamach „Nowego Czasu”

w Wielkiej Brytanii w XXI wieku / 71

Agnieszka Łakomy: Problematyka książki elektronicznej na łamach „Bibliografii Analitycznej Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej” w latach 2008–2015 / 91

Ewa Głowacka: Główne współczesne kierunki badań z zakresu bibliotekoznawstwa

na świecie w XXI wieku / 111

Joanna Kamińska: Problemy teoretyczne i metodologiczne bibliotekoznawstwa w świetle piśmiennictwa zagranicznego / 125

Agnieszka Gołda: Historia bibliografii polskiej w świetle publikacji dwudziestolecia

Międzywojennego / 147

Ewa Sąsiadek: Nauki pomocnicze bibliologii – stan badań / 169

Barbara Pytlos: Wydawnicza działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa

Daniłowskiego w Sosnowcu w latach 2002–2012 / 183

 

Ludzie książki

Maria Juda: Działalność wydawniczo-księgarska Cezarych w świetle inwentarza z 1731 roku / 195

Zdzisław Gębołyś: Uczeni, poeci i inni – bibliotekarze miejscy na ziemiach niemieckich

w latach 1789–1871 / 211

Beata Żołędowska-Król: Karol Estreicher. Analiza publikacji na łamach „Biblioteki Warszawskiej” / 233

Katarzyna Tałuć: Głosy o kulturze śląskiej na łamach „Kuźnicy” Pawła Musioła (rozważania

wstępne) / 247

Krystyna Heska-Kwaśniewicz: „Książki były treścią mego życia”. O lekturach Karoliny Lanckorońskiej / 263

Hanna Tadeusiewicz: Łódzcy bibliofile w Słowniku pracowników książki polskiej. Wspomnienie / 277

Karol Makles: Bibliofilstwo i bibliomania – rekonesans badawczy / 285

Bogumiła Warząchowska: Literatura kresowa w kolekcji księdza profesora Józefa Krętosza

w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach / 295

Kultura informacji

 

Barbara Sosińska-Kalata: Nauka o informacji wśród nauk o kulturze / 311

Małgorzata Kisilowska: Kompetencje informacyjne jako kompetencje kulturowe / 327

Wiesław Babik: Kultura informacji z punktu widzenia ekologii informacji / 341

Jadwiga Woźniak-Kasperek: Esej o użyteczności i używaniu bibliotek cyfrowych / 353

Remigiusz Sapa: Grupowe zarządzanie informacją z perspektywy informatologicznej / 367

Jacek Tomaszczyk: Terminologia w komunikacji naukowej / 383

Maria Kocójowa: Kreatywność a profesjonalne konferencje 395

Zbigniew Żmigrodzki: Informacja – między obiektywizmem a tendencją / 411

Izabela Swoboda: Zarys działalności Centrum Naukowej Informacji Medycznej Ameryki

Łacińskiej i Karaibów / 415

Renata Frączek: Bazy wiedzy – zintegrowane udostępnianie informacji. Na przykładzie

wybranych projektów / 431

 

Tabula gratulatoria / 449

  • Tytuł: Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek
  • Autor: red. Arkadiusz Pulikowski
  • ISBN: 978-8-3226-3096-9, 9788322630969
  • Data wydania: 2017-06-23
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_0la0
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego