Helion


Szczegóły ebooka

Obrót nieruchomościami rolnymi oraz gospodarstwem rolnym w rodzinie. Dzierżawa, darowizna, dziedziczenie

Obrót nieruchomościami rolnymi oraz gospodarstwem rolnym w rodzinie. Dzierżawa, darowizna, dziedziczenie

Sprzedaż, dzierżawa, darowizna, dziedziczenie, umowa dożywocia, umowa z następcą, zniesienie współwłasności… Mogłoby się wydawać, że zasady obrotu nieruchomościami rolnymi w rodzinie są jasne i nie ma większych problemów z ich stosowaniem. Jednak w praktyce kwestie związane z dziedziczeniem czy przekazaniem gospodarstwa dzieciom nie są już takie proste. W niniejszej publikacji omawiamy zasady zbywania nieruchomości rolnych osobom bliskim, również tym, które nie zajmują się rolnictwem. Wyjaśniamy, na jakich zasadach można darować gospodarstwo rolne oraz jakie reguły obowiązują przy przekazaniu gospodarstwa.

Wstęp

Rozdział I

Obrót nieruchomościami rolnymi

1. Rolnik indywidulany i osoby bliskie zbywcy

2. Gospodarstwo rolne a nieruchomości rolne

3. Jak ustalić powierzchnię gospodarstwa rolnego

Rozdział II

Sprzedaż i podział nieruchomości rolnej

1. Zbycie nieruchomości rolnej pomiędzy członkami rodziny – warunki wynikające z Kodeksu cywilnego

1.1. Prawo pierwokupu

1.2. Ograniczenia w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

2. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

2.1. Kiedy nie można podzielić gospodarstwa

2.2. Czy jest potrzebna zgoda współwłaściciela przejmującego gospodarstwo

3. Wysokość spłat i obniżenie dopłat przy zniesieniu współwłasności gospodarstwa rolnego

4. Zbycie nieruchomości rolnej otrzymanej w drodze zniesienia współwłasności

4.1. Zbycie nieruchomości a umowa dożywocia

4.2. Rozliczenia między współwłaścicielami

5. Uprawnienie do dalszego zamieszkania w nieruchomości rolnej

6. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej – regulacje szczegółowe

6.1. Kiedy będzie potrzebna zgoda prezesa ANR

6. 2. Co się stanie, gdy nie można podzielić nieruchomości

7. Obowiązki nabywcy nieruchomości rolnej

Rozdział III

Dzierżawa gruntów rolnych

1. Co to jest i na czym polega dzierżawa

2. Dzierżawa gospodarstwa rolnego a dzierżawa nieruchomości rolnej

3. Prawo pierwokupu dzierżawionej nieruchomości rolnej

3.1. Jakie są obowiązek zbywcy nieruchomości rolnej

3.2. Co zrobić, jeśli jest kilku uprawnionych do pierwokupu

4. Wykonywanie dzierżawy

5. Zakończenie umowy dzierżawy

6. Bezczynszowe użytkowanie nieruchomości rolnej

Rozdziała IV

Umowa darowizny nieruchomości rolnej

1. Na czym polega umowa darowizny

2. Czy można odwołać darowiznę

2.1. Kiedy można odwołać darowiznę

2.3. Co to jest rażąca niewdzięczność

2.4. Czy spadkobiercy mogą odwołać darowiznę

Rozdział V

Przeniesienie własności nieruchomości rolnej a umowa dożywocia

Rozdział VI

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

1. Kto może być spadkobiercą

2. Dziedziczenie gospodarstw rolnych oraz prawko wykupu ANR

Rozdział VII

Zawiadomienie ANR o zmianie właściciela nieruchomości rolnej

1. W jaki sposób zawiadomić ANR

2. Kiedy trzeba zawiadomić ANR

3. Jaki będzie skutek odrzucenia spadku

4. Od kiedy liczyć termin zawiadomienia ANR

Rozdział VIII

Umowa z następcą

1. Na czym polega umowa z następcą

2. Kiedy można rozwiązać umowę z następcą

3. Jakie obowiązki ma następca

  • Tytuł: Obrót nieruchomościami rolnymi oraz gospodarstwem rolnym w rodzinie. Dzierżawa, darowizna, dziedziczenie
  • Autor: Melania Kessler
  • ISBN Ebooka: 978-83-269-6451-0, 9788326964510
  • Data wydania ebooka: 2017-08-07
  • Identyfikator pozycji: e_0lz4
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka