Helion


Szczegóły ebooka

Pan miłości. Odkryj prawdę o potędze Bożej Miłości

Pan miłości. Odkryj prawdę o potędze Bożej Miłości


JAK CZĘSTO MYŚLIMY O TYM, ŻE JEZUS NAS KOCHA?

CZY JESTEŚMY ŚWIADOMI, CO TO TAK NAPRAWDĘ ZNACZY?

Kocham wszystkich ludzi i daje im moją wybaczającą miłość. Moje przebaczenie nie ma żadnych granic, więc nie ma znaczenia, co zrobiłeś jeśli naprawdę żałujesz, przebaczę ci. Każdy grzech może zostać wybaczony, jeśli naprawdę o to zabiegasz.

FRAGMENT

CARVER ALAN AMES pomaga nam odkryć prawdę o potędze Bożej Miłości. Nie istnieje siła, która mogłaby ją pokonać. Nie ma żadnego grzechu, którego nie można oddać Bogu. Wyjątkowe przesłania, które stanowią owoc głębokich modlitw i spotkań Amesa z Jezusem, przekonują o tym z całą mocą.

Kto może potwierdzić to lepiej niż autor, który sam doświadczył tego ożywczego płomienia i całkowicie odmienił swoje życie?

C.A. AMES charyzmatyk, mistyk i wielki chrześcijański mówca. Autor bestsellerowej książki OCZAMI JEZUSA.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • Dedykacja
 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
 • Sakramenty
 • Modlitwa
 • Słowo Boże
 • Trójca Święta
 • Duch Święty
 • Jedność w Bogu
 • Adoracja
 • Tajemnice Boga
 • Boże Narodzenie
 • Boża ofiara
 • Zbawienie
 • Wielkanoc
 • Maryja  Matka Najświętsza
 • Różaniec
 • Kościół
 • Życie konsekrowane
 • Posłuszeństwo
 • Wiara
 • Łaska
 • Świętość
 • Dusze
 • Niebo
 • Święci
 • Aniołowie
 • Przebaczenie
 • Miłosierdzie
 • Ufność
 • Prawda i szczerość
 • Życie Jezusa
 • Życie w Bogu
 • Naśladowanie Pana
 • W służbie Bogu
 • Oddanie
 • Wytrwałość
 • Prawdziwa miłość
 • Serce
 • Dzielenie się
 • Życzliwość
 • Przyjaźń
 • Dzieło stworzenia
 • Ludzkość
 • Życie
 • Śmierć
 • Zmartwychwstanie
 • Dar ciała
 • Rodziny
 • Małżeństwo
 • Dzieci Boże
 • Młodzi
 • Wybór
 • Szczęście i radość
 • Zagubienie
 • Jasność
 • Widzieć naprawdę
 • Mądrość
 • Odrzucenie
 • Ubodzy
 • Potrzeby
 • Cierpienie
 • Uzdrowienie
 • Poświęcenie
 • Nadzieja
 • Błogosławieństwa
 • Pokora
 • Zło
 • Grzech
 • Pycha i egoizm
 • Chciwość
 • Dar i ofiara
 • Bałwochwalstwo
 • Uzależnienia
 • Przemoc i wojna
 • Pokój
 • Jerozolima
 • Boża wola
 • Sprawiedliwość
 • Prawo
 • Technika
 • Lekarze
 • Dzień Sądu
 • Boże panowanie
 • Przypisy

 • Tytuły: Pan miłości. Odkryj prawdę o potędze Bożej Miłości
 • Autor: Alan Ames
 • Tytuł oryginału: The Lord of Love
 • Tłumaczenie: Joanna Gorzkowska
 • ISBN Ebooka: 9788365847416, 9788365847416
 • Data wydania: 2017-09-08
 • Identyfikator pozycji: e_0moy
 • Kategorie:
 • Wydawca: Wydawnictwo Esprit