Helion


Szczegóły ebooka

Protestantyzm. Krótkie Wprowadzenie 2

Protestantyzm. Krótkie Wprowadzenie 2


> KRÓTKIE WPROWADZENIE

- książki, które zmieniają sposób myślenia!

Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu Oksfordzkiego przybliża aktualną wiedzę na temat współczesnego świata i pomaga go zrozumieć. W atrakcyjny sposób prezentuje najważniejsze zagadnienia XXI w. - od kultury, religii, historii przez nauki przyrodnicze po technikę. To publikacje popularnonaukowe, które w formule przystępnej, dalekiej od akademickiego wykładu, prezentują wybrane kwestie.

Książki idealne zarówno jako wprowadzenie do nowych tematów, jak i uzupełnienie wiedzy o tym, co nas pasjonuje. Najnowsze fakty, analizy ekspertów, błyskotliwe interpretacje.

Opiekę merytoryczną nad polską edycją serii sprawują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego: prof. Krystyna Kujawińska Courtney, prof. Ewa Gajewska, prof. Aneta Pawłowska, prof. Jerzy Gajdka, prof. Piotr Stalmaszczyk.

*

Czy wiesz, kto najskuteczniej głosi dziś ewangelię? Gdzie powstają największe Kościoły? Jak globalizacja wpływa na religię?

Protestantyzm to omówienie najważniejszych zagadnień związanych z historią protestantyzmu i jego rolą we współczesnym świecie. Kryzys Kościoła, Luter i założenia teologii protestanckiej, rozkwit reformacji, zielonoświątkowcy i Kościoły niezależne - o tym wszystkim przeczytasz w tej publikacji.

Podziękowania 7

Wstęp 9

Początki reformacji 19

Protestancka cywilizacja chrześcijańska 39

Pietyści, kolonie amerykańskie, ewangelikanie i Oświecenie 53

Rozkwit, walka, rozdrobnienie 69

Misje i przemiany protestantyzmu 85

Zielonoświątkowcy, ruchy odnowy, niezależni 101

Dokąd zmierzasz, Zachodzie? 115

Zewsząd do wszędzie 127

Zakończenie 147

Polecane lektury 153

Słowniczek 163

Spis ilustracji 167

Indeks 169