Helion


Szczegóły ebooka

Alkoholowe dzieje Polski. Czasy rozbiorów i powstań T.2

Alkoholowe dzieje Polski. Czasy rozbiorów i powstań T.2


Kontynuacja niezwykle poczytnych Alkoholowych dziejów Polski. Czasy Piastów i Rzeczypospolitej szlacheckiej

Wiek XIX to czasy przełomu cywilizacyjnego, także w produkcji i piciu alkoholu. Staropolskie biesiadowanie odchodziło w niepamięć, węgrzyna zastępował coraz częściej szampan, w dobrym towarzystwie nie wypadało pić wódki, a arak najczęściej dolewano do herbaty.

Jerzy Besala barwnie opisuje, jakie były nowe wzorce, mody i trunki w różnych warstwach społecznych i wojsku, w jaki sposób pito i jakie były motywy spożywania alkoholu, nie zapominając przy tym o tle zdarzeń i wiernie oddając ducha czasów.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Wstęp
 • I. Epoka napoleońska. Legiony
  • 1. Zabawne czasy pruskie
  • 2. Papuzie spodnie i czarne fraki
  • 3. Wiwat kontuszowa tradycja
  • 4. Pijackie pojedynki
  • 5. Puławskie leczenie
  • 6. Ci Polacy jedzą jak wilki, piją jak diabły, lecz biją się jak lwy
  • 7. Przypadek kapitana Dziurbasa
  • 8. 8 kasztanów i 4 żaby oraz 300 tysięcy pint wina
  • 9. Kloaka smrodów
  • 10. Tafia na San Domingo
  • 11. W drodze do Iberii
  • 12. Chciałbym, żeby wszyscy moi żołnierze byli tak pijani jak ci Polacy!
  • 13. Hiszpańskie wino i krew
 • II. Epoka napoleońska. Księstwo Warszawskie
  • 1. Smok tysięcznogębny
  • 2. Kariery winne i nie-winne
  • 3. Natrętni goście nasi
  • 4. Przez krainę kieliszków, kielichów, garnców i beczek
  • 5. Kanonenfieber
  • 6. Polacy Poniatowskim są pijani
  • 7. Używanie wódki wzmogło się niesłychanie
  • 8. Zaczęła się druga wojna polska
  • 9. Trzy rzędy butelek i łuny nad Moskwą
  • 10. Śnieg nasycony wódką
  • 11. Obmycie okowitą i job twoju mać
  • 12. Przychodzi mi na myśl, żeśmy tu wszyscy powariowali
 • III. Królestwo Polskie i ziemie pod zaborami
  • 1. Studencki bochenek chleba i pięć kieliszków
  • 2. Zabawki wielkiego księcia Konstantego
  • 3. Psia krew, chamy! Kije przyszły z Petersburga
  • 4. Nikczemnicy carewicza i Przystań kaliska
  • 5. Reforma gorzelniana Lubeckiego
  • 6. Przypadek Nowosilcowa
  • 7. Beczki z gorzałką i serce anielskie
  • 8. Carskie uczty
  • 9. Szczęśliwy zakątek i dupa Kraszewskiej
  • 10. Gorzelnik i piwowar doskonały
  • 11. Upiłem się modnie parę razy
  • 12. Wielkomocarstwowe stanowisko Austro-Węgier od wódki zależy
  • 13. Węborki, Kobylopole i Szamobywatel
  • 14. Podpici patrioci, przekupki i porozwalane łby
  • 15. Pogorzałkujma se troszka!
  • 16. A na co ta ciekawość?
  • 17. Łotysz gburowaty i żydowskie śmiecisko
  • 18. Szklanki gryzą, aż się pojuszą
 • IV. Powstanie listopadowe
  • 1. W rozgrzanych imaginacjach Carstwo już całe zawojowaliśmy
  • 2. Sześć jaj na twardo i parę kieliszków wódki na śniadanie
  • 3. Bić się czy nie pić?
  • 4. Honoratka i Dziurka Marysi
  • 5. Wsie sołdaty Dwernickowo pijanicy
  • 6. Bryła arszeniku i chleb z wódką dla konia
  • 7. Na cholerę wódka
  • 8. Rewolucja powinna zawsze być okrutną
 • V. Wielka i mała Emigracja
  • 1. Zalew Galicji, dwa bratanki i pruskie masakry
  • 2. Noch ist Polen nicht verloren
  • 3. Sol comme un Polonais, czyli pijany jak Polak
  • 4. Angielski stróż pijanych
  • 5. Moczcie piersi winnym deszczem
  • 6. Improwizacje z kielichem ofiarnym
  • 7. Upici duchem
  • 8. Trzeźwienie z Towiańskiego
 • VI. Od powstania do powstania (1831-1861)
  • 1. Złotą tabakierką w zęby
  • 2. Karczma Wieczysta
  • 3. Łajno z wódką pewna pomoc
  • 4. Kwiczoły sądeckie i Nieczuje sanockie
  • 5. Bractwa trzeźwości
  • 6. Rzeź na trzeźwo
  • 7. Radości młodości
 • VII. Powstanie 1863 roku i zsyłki
  • 1. Sołdat w katedrze
  • 2. Terror dobrze uszmirowany
  • 3. Ręka samodzierżcy
  • 4. Sztyletnicy i żandarmi
  • 5. Okręgowy i okowita
  • 6. Czterech ludzi po chleb, dwóch ludzi po wódkę
  • 7. Łysy na Łysce
  • 8. Kak zdorowie?
  • 9. Pikes na gewałt!
  • 10. Roztwór Moroka i najomszczyki
  • 11. Połknąć krokodyla
 • VIII. Czasy pary i elektryczności
  • 1. Przemysł kufla i butelki
  • 2. Zdeklasowani zrównani
  • 3. Pituch i funda
  • 4. Gospody chrześcijańskie
  • 5. Bój o czystą Pod Karasiem
  • 6. Na Gnojnej Górze
  • 7. Usta mi swoje daj, chcę kąsać twoje usta!
  • 8. Przypadek Stanisława P.
  • Podsumowanie
  • Podziękowania
 • Bibliografia
  • Prasa
  • Źródła dokumentalne
  • Pamiętniki, korespondencje, literatura piękna
  • Opracowania
 • Indeks