Helion


Szczegóły ebooka

Filozofia dziejów filozofii. Silne i słabe modele

Filozofia dziejów filozofii. Silne i słabe modele

Powstanie filozofii dziejów filozofii jako organicznej części systemowej formy filozofowania jest związane z ruchem niemieckiej myśli filozoficznej pierwszych trzydziestu lat XIX wieku. Jej twórcą jest Georg Wilhelm Friedrich Hegel, którego genialne Wykłady z historii filozofii przedstawiają fundamentalną dramatyczną więź dziejów filozofii z filozofią systematyczną. Od tego czasu stosunek filozofii do jej własnej historii stał się wielkim i w pewnym sensie niezbywalnym filozoficznym problemem. Na Heglu definitywnie skończył się etap niefilozoficznego – doksograficznego pojmowania dziejów filozofii i zdecydowanie rozpoczął się nowy etap filozoficznego rozumienia historycznofilozoficznego myślenia jako filozoficznej nauki – filozofowania o dziejach filozofii.

Podstawowym celem pracy jest filozoficznie przedstawić najważniejsze historycznofilozoficzne koncepcje XIX i XX wieku, które ukształtowały założenia dla powstania silnych modeli filozofii dziejów filozofii w teoriach Hegla, Fridricha Wilhelma Josepha Schellinga, młodego Karola Marksa, Fryderyka Nietzschego, Edmunda Husserla, Martina Heideggera i słabych modeli Eugena Finka, Jana Patočki i Hansa Georga. Gadamera. Chcę zaprezentować pewne wyniki filozofii dziejów filozofii jako metateoretyczny ruch wewnątrz historycznofilozoficznego myślenia, którego sensem jest nie tylko empiryczne opisanie historycznofilozoficznego procesu, lecz jednocześnie zrozumienie i wyjaśnienie jako nieoddzielnej części najważniejszych filozoficznych problemów.

Spis treści

 

Wstęp / 7

 

I. Silne modele

 

Rozdział 1 Hegla dzieje filozofii jako „filozoficzna nauka” / 11

Metodologiczne punkty wyjścia historycznofilozoficznego badania / 12

Hegla interpretacja greckiej filozofii / 22

Hegel a filozofia średniowieczna / 39

Hegla recepcja filozofii nowożytnej /42

 

Rozdział 2 Schellinga fragment filozofii historii nowożytnej (wykłady monachijskie) / 67

Rozdział 3 Hegel versus Schelling – konfrontacja historycznofilozoficzna / 79

Rozdział 4 Marksa dysertacja doktorska a dzieje filozofii / 91

Rozdział 5 Nietzschego polifoniczne dzieje greckiej filozofii / 109

Rozdział 6 Husserl a dzieje filozofii / 129

Rozdział 7 Heidegger a filozofia dziejów filozofii / 143

Heidegger a dzieje filozofii / 143

Heidegger versus Hegel, czyli spor o filozofię antyczną / 159

Główny problem filozofii dziejów filozofii: co to jest filozofia? / 166

 

II. Słabe modele

 

Rozdział 8 Finka kosmologiczna filozofia i dzieje filozofii / 181

Krytyczna recepcja filozofii Husserla i Heideggera / 182

Dzieje filozofii i panowanie metafizyki / 191

Filozofia Nietzschego i negatywna ontologia rzeczy / 195

Heraklit, czyli spor o dzieje filozofii i sens filozofii świata / 202

Rozdział 9 Patočka i dzieje filozofii jako troski o duszę / 225

Hegel – dzieje filozofii i filozofia dziejów / 226

Sokratejska troska o duszę a dzieje / 241

Demokryt, Platon, Arystoteles – troska o duszę a Europa / 248

Husserl, Heidegger a troska o duszę / 256

Rozdział 10 Gadamer i dzieje filozofii jako misja / 267

Dzieje filozofii jako problem filozoficzny / 268

Początek filozofowania a filozofia przedsokratejska – na drodze do Platona / 273

Platon i Arystoteles, czyli mowa pojęć filozoficznych / 280

Hegel, Heidegger oraz Grecy / 288

 

Zakończenie / 307

Bibliografia / 311

Indeks osobowy / 321

Summary / 325

  • Tytuł: Filozofia dziejów filozofii. Silne i słabe modele
  • Autor: Vladimír Leško, tłum. Dariusz Bęben, tłum. Bogusław Szubert
  • ISBN Ebooka: 978-83-226-3077-8, 9788322630778
  • Data wydania ebooka: 2017-11-28
  • Identyfikator pozycji: e_0orr
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego