Helion


Szczegóły ebooka

Listy perskie

Listy perskie


Największe powodzenie zjednało Listom perskim to, iż nieoczekiwanie znaleziono w nich coś niby romans. Czytelnik widzi jego zawiązek, rozwój, koniec: rozmaite osoby wplecione niby w jeden łańcuch. W miarę jak pobyt w Europie się przedłuża, obyczaje tej części świata stają się w ich pojęciu mniej cudowne i mniej dziwaczne; zarazem dziwaczność ta i cudowność uderzają mniej albo więcej, zgodnie z rozmaitością charakterów. Z drugiej strony wzrasta rozprzężenie w azjatyckim seraju, w miarę przedłużającej się nieobecności Usbeka, to znaczy w miarę jak wściekłość rośnie a miłość maleje. (Fragment)

 • Listy perskie
 • Strona redakcyjna
 • Od tłumacza
 • Uwagi w sprawie Listów perskich,
 • Wstęp
 • List I. Usbek do przyjaciela swego Rustana, w Ispahan.
 • List II. Usbek do naczelnika czarnych eunuchów seraju, w Ispahan.
 • List III. Zachi do Usbeka, w Taurydzie.
 • List IV. Zefis do Usbeka, w Erzerun.
 • List V. Rustan do Usbeka, w Erzerun.
 • List VI. Usbek do przyjaciela swego Nessira, w Ispahan.
 • List VII. Fatme do Usbeka, w Erzerun.
 • List VIII. Usbek do swego przyjaciela Rustana, w Ispahan.
 • List IX. Pierwszy eunuch do Ibbiego, w Erzerun.
 • List X. Mirza do swego przyjaciela Usbeka, w Erzerun.
 • List XI. Usbek do Mirzy, w Ispahan.
 • List XII. Usbek do tegoż, w Ispahan.
 • List XIII. Usbek do tegoż.
 • List XIV. Usbek do tegoż.
 • List XV. Pierwszy eunuch do Jarona, czarnego eunucha, w Erzerun.
 • List XVI. Usbek do Mollacha Mehemeta Ali, strażnika trzech grobów w Kom.
 • List XVII. Usbek do tegoż.
 • List XVIII. Mehemet Ali, sługa proroków, do Usbeka, w Erzerun.
 • List XIX. Usbek do przyjaciela swego Rustana, w Ispahan.
 • List XX. Usbek do Zachi, swojej żony, w seraju w Ispahan.
 • List XXI. Usbek do naczelnika białych eunuchów.
 • List XXII. Jaron do naczelnego eunucha.
 • List XXIII. Usbek do przyjaciela Ibbena, w Smyrnie.
 • List XXIV. Rika do Ibbena, w Smyrnie.
 • List XXV. Usbek do Ibbena, w Smyrnie.
 • LIST XXVI. Usbek do Roksany, w seraju w Ispahan.
 • List XXVII. Usbek do Nessira, w Ispahan.
 • List XXVIII. Rika do ***.
 • List XXIX. Rika do Ibbena, w Smyrnie.
 • List XXX. Rika do tegoż, w Smyrnie.
 • List XXXI. Rhedi do Usbeka, w Paryżu.
 • List XXXII. Rika do ***.
 • List XXXIII. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List XXIV. Usbek do Ibbena, w Smyrnie.
 • List XXXV. Usbek do Gemchida, swego krewniaka, derwisza najświętszego monastyru w Taurydzie.
 • List XXXVI. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List XXXVII. Usbek do Ibbena, w Smyrnie.
 • List XXXVIII. Rika do Ibbena, w Smyrnie.
 • List XXXIX. Hagi Ibbi do Żyda Ben Jozuego, świeżo nawróconego mahometanina, w Smyrnie.
 • List XL. Usbek do Ibbena, w Smyrnie.
 • List XLI. Naczelnik czarnych eunuchów do Usbeka.
 • List XLII. Faran do Usbeka, swego najdostojniejszego pana.
 • List XLIII. Usbek do Farana, w ogrodach Fatmy.
 • List XLIV. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List XLV. Rika do Usbeka, w ***.
 • List XLVI. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List XLVII. Zachi do Usbeka, w Paryżu.
 • List XLVIII. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List XLIX. Rika do Usbeka, w ***.
 • List L. Rika do ***.
 • List LI. Nargum, poseł perski w Moskwie, do Usbeka, w Paryżu.
 • List LII. Rika do Usbeka, w ***.
 • List LIII. Zelis do Usbeka, w Paryżu.
 • List LIV. Rika do Usbeka, w ***.
 • List LV. Rika do Ibbena, w Smyrnie.
 • List LVI. Usbek do Ibbena, w Smyrnie.
 • List LVII. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List LVIII. Rika do Rhediego, to Wenecji.
 • List LIX. Rika do Usbeka, w ***.
 • List LX. Usbek do Ibbena, w Smyrnie.
 • List LXI. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List LXII. Zelis do Usbeka, w Paryżu.
 • List LXIII. Rika do Usbeka, w ***.
 • List LXIV. Naczelnik czarnych eunuchów do Usbeka, w Paryżu.
 • List LXV. Usbek do swoich żon, w seraju w Ispahan.
 • List LXVI. Rika do ***.
 • List LXVII. Ibben do Usbeka, w Paryżu.
 • List LXVIII. Rika do Usbeka, w ***.
 • List LXIX. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List LXX. Zelis do Usbeka, w Paryżu.
 • List LXXI. Usbek do Zelis.
 • List LXXII. Rika do Usbeka, w ***.
 • List LXXIII. Rika do ***.
 • List LXXIV. Usbek do Riki, w ***.
 • List LXXV. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List LXXVI. Usbek do przyjaciela swego Ibbena, w Smyrnie.
 • List LXXVII. Ibben do Usbeka, w Paryżu.
 • List LXXVIII. Rika do Usbeka, w ***.
 • List LXXIX. Przełożony czarnych eunuchów do Usbeka, w Paryżu.
 • List LXXX. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List LXXXI. Nargum, poseł perski w Moskwie, do Usbeka, w Paryżu.
 • List LXXXII. Rika do Ibbena, w Smyrnie.
 • List LXXXIII. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List LXXXIV. Rika do ***.
 • List LXXXV. Usbek do Mirzy, w Ispahan.
 • List LXXXVI. Rika do ***.
 • List LXXXVII. Rika do ***.
 • List LXXXVIII. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List LXXXIX. Usbek do Ibbena, w Smyrnie.
 • List XC. Usbek do tegoż, w Smyrnie.
 • List XCI. Usbek do Rustana, w Ispahan.
 • List XCII. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List XCIII. Usbek do swego brata, santona u monastyrze kasbińskim.
 • List XCIV. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List XCV. Usbek do tegoż.
 • List XCVI. Pierwszy eunuch do Usbeka, w Paryżu.
 • List XCVII. Usbek do Hasseina, derwisza góry Jaron.
 • List XCVIII. Usbek do Ibbena, w Smyrnie.
 • List XCIX. Rika do Rhediego, w Wenecji.
 • List C. Rika do tegoż.
 • List CI. Usbek do ***.
 • List CII. Usbek do Ibbena, w Smyrnie.
 • List CIII. Usbek do tegoż.
 • List CIV. Usbek do tegoż.
 • List CV. Rhedi do Usbeka, to Paryżu.
 • List CVI. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List CVII. Rika do Ibbena, w Smyrnie.
 • List CVIII. Usbek do ***.
 • List CIX. Rika do ***.
 • List CX. Rika do ***.
 • List CXI. Usbek do ***.
 • List CXII. Rhedi do Usbeka, w Paryżu.
 • List CXIII. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List CXIV. Usbek do tegoż.
 • List CXV. Usbek do tegoż.
 • List CXVI. Usbek do tegoż.
 • List CXVII. Usbek do tegoż.
 • List CXVIII. Usbek do tegoż.
 • List CXIX. Usbek do tegoż.
 • List CXX. Usbek do tegoż.
 • List CXXI. Usbek do tegoż.
 • List CXXII. Usbek do legoż.
 • List CXXIII. Usbek do mollacha Mehemet Alego, strażnika trzech grobowców, w Kom.
 • List CXXIV. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List CXXV. Rika do ***.
 • List CXXVI. Rika do Usbeka, w ***.
 • List CXXVII. Rika do Ibbena, w Smyrnie.
 • List CXXVIII. Rika do Usbeka, w ***.
 • List CXXIX. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List CXXX. Rika do ***.
 • List nowinkarza do ministra.
 • List CXXXI. Rhedi do Riki, w Paryżu.
 • List CXXXII. Rika do ***.
 • List CXXXIII. Rika do ***.
 • List CXXXIV. Rika do tegoż.
 • List CXXXV. Rika do tegoż.
 • List CXXXVI. Rika do tegoż.
 • List CXXXVII. Rika do tegoż.
 • List CXXXVIII. Rika do Ibbena, w Smyrnie.
 • List CXXXIX. Rika do tegoż.
 • List CXL. Rika do Usbeka, w ***.
 • List CXLI. Rika do tegoż.
 • List CXLII. Rika do Usbeka, w ***.
 • List CXLIII. Rika do Nathanaela Lewi, lekarza żydowskiego, w Livorno.
 • List lekarza z prowincji do lekarza paryskiego
 • List CXLIV. Rika do Usbeka.
 • List CXLV. Usbek do ***.
 • List CXLVI. Usbek do Rhediego, w Wenecji.
 • List CXIVII. Starszy eunuch do Usbeka, w Paryżu.
 • List CXLVIII. Usbek do pierwszego eunucha, w seraju w Ispahan.
 • List CXLIX. Narsit do Usbeka, w Paryżu.
 • List CL. Usbek do Narsita, w seraju w Ispahan.
 • List CLI. Solim do Usbeka, w Paryżu.
 • List CLII. Narsit do Usbeka, w Paryżu.
 • List CLIII. Usbek do Solima, w seraju w Ispahan.
 • List CLIV. Usbek do swoich żon, w seraju w Ispahan.
 • List CLV. Usbek do Nessira, w Ispahan.
 • List CLVI. Roksana do Usbeka, w Paryżu.
 • List CLVII. Zachi do Usbeka, w Paryżu.
 • List CLVIII. Zelis do Usbeka, w Paryżu.
 • List CLIX. Solim do Usbeka, w Paryżu.
 • List CLX. Solim do Usbeka, w Paryżu.
 • List CLXI. Roksana do Usbeka, w Paryżu.