Helion


Szczegóły ebooka

Makbet

Makbet


Makbet (ang. Macbeth) tragedia Williama Shakespearea napisana około roku 1606, należy do najczęściej wystawianych i adaptowanych sztuk szekspirowskich, jest również najkrótszą tragedią jego autorstwa. Sztuka oparta została na przekazach historycznych dotyczących króla szkockiego Makbeta spisanych w kronice Raphaela Holinsheda (ok. 1570-1577). Sztuka jest archetypiczną opowieścią o niebezpieczeństwach związanych z żądzą władzy i zdradą przyjaciół. Obecny jest w niej wątek charakterystyczny dla średniowiecznego moralitetu: główny bohater ulega pokusie władzy, następuje jego stopniowy upadek moralny, aż do zbrodni, która pociąga za sobą kolejne, nie mija go jednak kara traci wewnętrzny spokój i poczucie sensu życia. (Wikipedia)

 • Makbet
 • Strona redakcyjna
 • AKT PIERWSZY
 • SCENA I
 • SCENA II
 • SCENA III
 • SCENA IV
 • SCENA V
 • SCENA VI
 • SCENA VII
 • AKT DRUGI
 • SCENA I
 • SCENA II
 • SCENA III
 • SCENA IV
 • AKT TRZECI
 • SCENA I
 • SCENA II
 • SCENA III
 • SCENA IV
 • SCENA V
 • SCENA VI
 • AKT CZWARTY
 • SCENA I
 • SCENA II
 • SCENA III
 • AKT PIĄTY
 • SCENA I
 • SCENA II
 • SCENA III
 • SCENA IV
 • SCENA V
 • SCENA VI
 • SCENA VII