Helion


Szczegóły ebooka

 
Monachomachia

Monachomachia


Nie wszystko złoto, co się świeci z góry, / Ani ten śmiały, co się zwierzchnie sroży: / Zewnętrzna postać nie czyni natury, / Serce, nie odzież, ośmiela lub trwoży. / Dzierżały miejsca szyszaków kaptury, / Nieraz rycerzem bywał sługa boży; / Wkrada się zjadłość i w kąty spokojne - / Taką ja śpiewać przedsięwziąłem wojnę. (Fragment)

  • Monachomachia
  • Strona redakcyjna
  • Pieśń I
  • Pieśń II
  • Pieśń III
  • Pieśń IV
  • Pieśń V
  • Pieśń VI