Helion


Szczegóły ebooka

O duchu praw

O duchu praw


Są trzy rodzaje rządów: REPUBLIKAŃSKI, MONARCHICZNY i DESPOTYCZNY. Dla poznania ich natury, wystarczy pojęcie, jakie mają o nich bodaj najprostsi ludzie. Przypuszczam trzy określenia, a raczej trzy fakty; jeden, że rząd republikański jest ten, w którym cały naród, lub tylko część narodu, posiada najwyższą władzę; monarchiczny, gdzie włada jeden, ale na podstawie praw stałych i wiadomych; natomiast w rządzie despotycznym, jeden człowiek, bez zobowiązań i bez prawideł, poddaje wszystko swojej woli i zachceniu. (Fragment)

 • O duchu praw
 • Strona redakcyjna
 • Przedmowa
 • Uwaga autora
 • Księga pierwsza
 • Księga druga
 • Księga trzecia
 • Księga czwarta
 • Księga piąta
 • Księga szósta
 • Księga siódma
 • Księga ósma
 • Księga dziewiąta
 • Księga dziesiąta
 • Księga jedenasta
 • Księga dwunasta
 • Księga trzynasta
 • Księga czternasta
 • Księga piętnasta
 • Księga szesnasta
 • Księga siedemnasta
 • Księga ośmnasta
 • Księga dziewiętnasta
 • Księga dwudziesta
 • Księga dwudziesta pierwsza
 • Księga dwudziesta druga
 • Księga dwudziesta trzecia
 • Księga dwudziesta czwarta
 • Księga dwudziesta piąta
 • Księga dwudziesta szósta
 • Księga dwudziesta siódma
 • Księga dwudziesta ósma
 • Księga dwudziesta dziewiąta
 • Księga trzydziesta
 • Księga trzydziesta pierwsza