Helion


Szczegóły ebooka

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku.

 • Konstytucja RP
 • Strona redakcyjna
 • PREAMBUŁA
 • Rozdział I (art. 1-29).
 • RZECZPOSPOLITA
 • Rozdział II. (art. 30-86).
 • WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA.
 • ZASADY OGÓLNE
 • WOLNOŚCI I PRAWA OSOBISTE
 • WOLNOŚCI I PRAWA POLITYCZNE
 • WOLNOŚCI I PRAWA EKONOMICZNE, SOCJALNE I KULTURALNE
 • ŚRODKI OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW
 • OBOWIĄZKI
 • Rozdział III. (art. 87-94).
 • ŹRÓDŁA PRAWA
 • Rozdział IV. (art. 95-125).
 • SEJM I SENAT
 • WYBORY I KADENCJA
 • POSŁOWIE I SENATOROWIE
 • ORGANIZACJA I DZIAŁANIE
 • REFERENDUM
 • Rozdział V. (art. 126-145).
 • PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • Rozdział VI. (art. 146-162).
 • RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
 • Rozdział VII. (art. 163-172).
 • SAMORZĄD TERYTORIALNY
 • Rozdział VIII. (art. 173-201).
 • SĄDY I TRYBUNAŁY
 • SĄDY
 • TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
 • TRYBUNAŁ STANU
 • Rozdział IX. (art. 202-215).
 • ORGANY KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA.
 • NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
 • RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
 • KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
 • Rozdział X. (art. 216-227).
 • FINANSE PUBLICZNE
 • Rozdział XI. (art. 228-234).
 • STANY NADZWYCZAJNE
 • Rozdział XII. (art. 235).
 • ZMIANA KONSTYTUCJI
 • Rozdział XIII. (art. 236-243).
 • PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE