Helion


Szczegóły ebooka

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji

Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji

W artykule przedstawione są różne ujęcia przedsiębiorczości. Część pierwsza poświęcona jest między innymi koncepcji Josepha Schumpetera. W części drugiej analizowane są historyczne uwarunkowania przedsiębiorczości. W zakończeniu podniesiony jest problem aktualnego rozumienia przedsiębiorczości.

Spis treści

 

Wstęp (Andrzej Murzyn, Urszula Szczuścik) / 9

Preface (Andrzej Murzyn, Urszula Szczuścik) / 13

 

Bogusław Śliwerski: Edukacja autorska jako przykład pozytywnej przedsiębiorczości nauczycieli szkół publicznych / 17

Andrzej Suwalski: Myśl ekonomiczna i społeczna a przedsiębiorczość / 30

Lucjan Wroński: Przedsiębiorczość w szkockim oświeceniu / 37

Dariusz Juruś: O istocie przedsiębiorczości z perspektywy austriackiej szkoły ekonomicznej / 48

Beata Gdak: Wychowanie do przedsiębiorczości w systemie szkolnym i edukacji pozaszkolnej

na ziemiach XIX‑wiecznej Polski porozbiorowej / 58

Malwina Rolka: Idea przedsiębiorczości na tle przeobrażeń kultury mieszczańskiej / 71

Tomasz Kopczyński: Brakujące elementy kształtowania przedsiębiorczości w przestrzeni edukacyjnej / 83

Danuta Kocurek: Kształtowanie przedsiębiorczości postawy ucznia szkoły średniej / 94

Erkki Nevanperä: Poglądy uczniów szkoły średniej na przedsiębiorczość, przedsiębiorców oraz małe przedsiębiorstwa – badanie w kontekście międzynarodowego nauczania przedsiębiorczości / 103

Lidia Wollman: Przedsiębiorczość w procesie uczenia się w koncepcji Guya Claxtona / 128

Renata Raszka: Edukacja finansowa dzieci / 140

Beata Oeszlaeger‑Kosturek: Przedsiębiorczość – istota i sposoby kształtowania w procesie edukacji wczesnoszkolnej / 154

Danuta Kurzyna‑Chmiel: Różnorodność i innowacyjność form pomocy finansowej oraz organizacyjnej dla uczniów / 167

Joanna Wierzejska: Plany emigracji zarobkowej a otwartość na nowe doświadczenia absolwentów kończących studia wyższe / 183

 

Noty o Autorach / 197

  • Tytuł: Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji
  • Autor: red. Andrzej Murzyn, red. Urszula Szuścik
  • ISBN Ebooka: 978-83-8012-965-8, 9788380129658
  • Data wydania ebooka: 2017-12-15
  • Identyfikator pozycji: e_0pbg
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego