Helion


Szczegóły ebooka

 
Władysław Sebyła. Lektury

Władysław Sebyła. Lektury


Tom zbiorowy Władysław Sebyła. Lektury to wielogłosowa i wielowymiarowa monografia twórczości katastroficznego poety dwudziestolecia międzywojennego, podejmująca nowe możliwości czytania tej intrygującej poezji, odkrywająca jej niezwykły potencjał interpretacyjny i różnorodne powiązania z tradycją liryki polskiej. Książka jest świadectwem wielorakich autorskich lektur, przyjmujących różne metodologiczne podstawy, mnożących interpretacyjne konteksty. Przynosi pierwszy tak wielostronny opis fenomenu dzieła, myśli i wyobraźni Władysława Sebyły, wzbogacony o szkice poświęcone jego twórczości dramatycznej i krytycznoliterackiej. Kluczem do opisania swoistości dorobku poety jest zdarzenie interpretacyjne, mikrologiczna lektura, fascynujące i odkrywcze spotkanie z tekstem, dlatego tak ważną rolę pełnią w tomie analizy i interpretacje pojedynczych utworów, za każdym razem na nowo oświetlające całość dzieła poety. Książka Władysław Sebyła. Lektury przeznaczona jest zarówno dla badaczy i studentów literatury, jak i wszystkich osób zainteresowanych dwudziestowieczną poezją.

Spis treści

Wprowadzenie (Joanna Kisiel, Elżbieta Wróbel) / 9

Elżbieta Hurnik: Portret poety. Okładka z pegazem Sabiny Sebyłowej jako źródło biograficzne / 15

Stanisław Dłuski: Wyobraźnia katastroficzna Władysława Sebyły / 29

Teresa Wilkoń: Żywioł ziemi w poezji Władysława Sebyły / 51

Anna Szóstak: Metafizyczna podszewka rzeczywistości. O symbolice wody w wierszach Władysława Sebyły / 61

Bartosz Małczyński: „Muzyka nocy tej”. Komentarz do wybranych wątków muzycznych w poezji Władysława Sebyły i diarystyce Sabiny Sebyłowej / 77

Milena Osiurak: Muzyczność poezji Władysława Sebyły / 103

Anna Węgrzyniak: Zwierzęta Sebyły / 111

Beata Mytych‑Forajter: Od hipiki do hippomancji. Konie Sebyły / 127

Magdalena Kokoszka: „Robactwo z czarnych łąk”. Na marginesie lektury Młynów. Sonaty nieludzkiej / 141

Anna Szawerna‑Dyrszka: Młyny. Sonata nieludzka. Poemat paraboliczny / 157

Ewelina Mika: „Na z ywaniem chcesz mi szukanie zastąpić?” O Koncercie egotycznym Władysława Sebyły / 171

Ewa Bartos: Pochwała wyobraźni. O Dialogu w ciemności Władysława Sebyły / 193

Jan Piotrowiak: Nocte ludos, czyli nocne zawody. Wokół nokturnu 7 Władysława Sebyły / 209

Joanna Kisiel: Bezsenność Sebyły / 221

Katarzyna Janus: „…czyś ptakiem, drzewem, czy kamieniem?” Ojcze nasz Władysława Sebyły jako cykl modlitewnych paradoksów / 235

Katarzyna Niesporek: Bóg w poezji Władysława Sebyły / 249

Adam Regiewicz: Władysława Sebyły rozpoznawanie swego czasu. Ujęcie kerygmatyczne / 265

Miłosz Piotrowiak: Za mundurem… Wokół Junkra Władysława Sebyły / 277

Agnieszka Czajkowska: Lozanna nad Okszą. Poeta Władysława Sebyły w kontekście wierszy ostatnich Adama Mickiewicza / 289

Krzysztof Czajkowski: Grób Słowackiego Władysława Sebyły / 303

Marian Kisiel: Nie tren. O Zmarłym Władysława Sebyły / 317

Iwona Gralewicz‑Wolny: „Śmiech nosimy – i ból”. O jednym wierszu Władysława Sebyły / 325

Agnieszka Kwiatkowska: Pola‑sobowtóry w twórczości Władysława Sebyły i Andrzeja Bursy / 335

Joanna Warońska: Władysław Sebyła pisarz niesceniczny? / 343

Elżbieta Wróbel: Doświadczanie poezji. Suplement do krytycznej działalności Władysława Sebyły / 363

Jadwiga Myszkowska: Kłobuckie ślady… Biograficzne impresje na temat Władysława Sebyły / 405

 

Bibliografia (wybór) / 411

Noty o Autorach / 423

Indeks osobowy (oprac. Joanna Kisiel i Elżbieta Wróbel) / 431

Wykaz ilustracji / 443