Helion


Szczegóły ebooka

Prawa naturalne dziecka. Rewolucja w edukacji dla rodziców i pedagogów

Prawa naturalne dziecka. Rewolucja w edukacji dla rodziców i pedagogów


Książka Céline Alvarez stała się we Francji bestsellerem już w dniu premiery. Do dnia dzisiejszego setki tysięcy rodziców i pedagogów odetchnęło z ulgą, znajdując w niej odpowiedź na nurtujące ich pytania o wychowanie i naukę. Dlaczego system edukacji zbyt często podcina dzieciom skrzydła? Dlaczego tak wielu nauczycieli doświadcza wypalenia zawodowego, a tak wielu rodziców niepokoi się, widząc zniechęcanie szkołą swoich dzieci?
Już tysiące francuskich nauczycieli zarzuciło bezpowrotnie dotychczasowe metody dydaktyczne na korzyść „naturalnych praw dziecka” i odzyskało radość z pracy z dziećmi. Miliony internautów zainspirowało się już szczegółowymi opisami zajęć oraz filmami instruktażowymi dostępnymi dla wszystkich na stronie autorki www.celinealvarez.org

Dziecko rodzi się zaprogramowane do nauki i kochania. Neuronauka codziennie odkrywa nowe elementy niesamowitego potencjału dzieci. A jednak, w wyniku naszej niewiedzy, narzucamy dziecku zupełnie do niego nieprzystosowany system edukacyjny, który hamuje u niego proces uczenia się i nie wspiera jego wrodzonej pozytywnej postawy. Ponad 40% naszych dzieci kończy szkołę podstawową z brakami, które nieodwracalnie zaburzają ich dalszą edukację.

Céline Alvarez przeprowadziła eksperyment w oddziałach przedszkolnych szkoły znajdującej się w tak zwanej trudnej dzielnicy pewnej podparyskiej gminy, polegający na zastosowaniu nauczania respektującego „naturalne prawa dziecka”. Tylko tyle i aż tyle. Efekty były zdumiewające. Po dwóch latach 100% pięciolatków i 90% czterolatków umiało czytać i wykazywało ponadprzeciętne zdolności w liczeniu. W dodatku rozwinęły się u nich nieprzeciętne umiejętności społeczne i cechy moralne.

Książka Prawa naturalne dziecka autorstwa Céline Alvarez ukazuje inne spojrzenie na dziecko i jego edukację, zarówno w szkole, jak i w domu. Autorka w jasny, prosty sposób tłumaczy podstawowe, udowodnione naukowo, zasady rządzące procesem uczenia się i rozwoju dziecka. Dzieli się swoim doświadczeniem i warsztatem, przedstawiając rozmaite ćwiczenia i zajęcia, które pomagają dzieciom rozwinąć ich potencjał i nabywać umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Rewolucja w edukacji jest nie tylko możliwa, ale i nieunikniona.

Spis treści
A gdyby tak szkoła zaczęła przestrzegać
naturalnych praw uczenia się? 7
Zielone światło w Gennevilliers 13
Spuścizna pedagogiczna 15
Pierwsze efekty 18
Rok drugi 20
Ostatni rok 26
Po Gennevilliers 27
Moc wdzięczności dla naukowców 31
I. Plastyczna inteligencja człowieka
1. Plastyczność mózgu 36
Duża niedojrzałość mózgu dziecka 38
Codzienność dziecka strukturuje jego mózg 43
Żyć z dzieckiem znaczy uczestniczyć
w specjalizacji jego mózgu 47
Krytyczny okres pierwszych lat życia 56
Pełne miłości otoczenie jest bardzo ważne 58
Dziecko uczy się, po prostu żyjąc 61
2. Prawa naturalne uczenia się 67
Nauka przez aktywne doświadczanie 70
Konieczność przewodnictwa 73
Konieczność zróżnicowania wieku 85
Motywacja wewnętrzna 94
Błędy są ważne 97
Różnorodność otaczającego świata 98
Nawiązać ponownie kontakt z naturą 103
Środowisko urozmaicone, ale nie przeładowane 107
Znaleźć czas na nicnierobienie i na rozmyślanie 110
Sen jest bardzo ważny 111
Dziecko zapamiętuje to, co ma sens 113
Znaczenie swobodnej zabawy 115
Toksyczność stresu 116
Życzliwość 122
3. Gennevilliers w skrócie 124
Organizacja typowego dnia 126
Solidna więź społeczna 138
Uwolnić dorosłego 140
Postawa dorosłego 145
Początki samodzielności 148
Uporządkowana przestrzeń 152
II. Pomoce dydaktyczne
1. Wyostrzanie percepcji sensorycznej 162
Pary i gradacja 164
Nazywanie tego, co się postrzega – nauczanie
w trzech etapach 165
Lepiej widzieć 168
Lepiej słyszeć 174
Postrzegać dokładniej przez dotyk 175
Lepiej czuć i smakować 176
Wyostrzanie zmysłów przez ich używanie 176
Wyostrzanie postrzegania i odkrywanie świata 177
Aktywności są jedynie uzupełnieniem 179
2. Zaoferować kulturę – sensorycznie, jasno,
stopniowo 180
Geografia 181
Geometria 187
Muzyka 190
3. Matematyka 192
Liczenie od jednego do dziesięciu 198
Przypisywanie symbolu wartościom od jednego
do dziesięciu 200
Odtwarzanie wartości od jednej do dziesięciu jedności 203
Liczenie powyżej 10 205
Wprowadzenie do systemu dziesiętnego 207
Operowanie dużymi liczbami 210
Podtrzymać naturalny zapał 212
4. Pierwsze kroki w czytaniu i pisaniu 217
Czytanie zmienia organizację mózgu 218
Podstawowe zasady czytania 221
Metoda zastosowana w Gennevilliers 224
Najważniejsza zasada: usłyszeć dźwięki 226
Podać kod alfabetyczny 230
Współpraca między dziećmi 233
Wzmocnienie zrozumienia kodu 236
Spontaniczne początki czytania 237
Od odkodowywania do czytania automatycznego 244
Czytanie słów 245
Czytanie zdań 248
Czytanie książek 251
Spontaniczne początki pisania 254
Znaczenie słownictwa 257
Znaczenie więzi ludzkiej 258
Czytanie i zyskiwanie autonomii 259
W domu 259
III. Jak wspierać rozwój kompetencji kluczowych
inteligencji
1. Okresy wrażliwe 266
Rozpoznawanie okresów kluczowych 268
Dwa okresy wrażliwe w pierwszym roku życia 268
Rozwój kompetencji wykonawczych 273
2. Kompetencje wykonawcze 275
Biologiczne podstawy procesu uczenia się 277
Ważniejsze od IQ 278
Lepsze relacje społeczne 280
3. Wspieranie autonomii dziecka na co dzień 282
Gdy inteligencja broni się przed nami 284
Po pierwsze: nie przeszkadzać 287
Codzienna samodzielność w klasie 289
Nie szczędzić czasu na demonstrację 292
Wewnętrzny cel 294
Nasza postawa 296
Dokładność 297
Indywidualne wsparcie 298
Samodzielne doskonalenie się 299
Codzienne zadania praktyczne 300
Ćwiczenie jednego gestu 304
Operowanie prawdziwymi przedmiotami 306
Pomóc dziecku wyrazić siebie 309
Pomóc dziecku cierpliwie zaczekać 310
Rozwinąć dobrą kontrolę hamowania 312
Pojawienie się krytycznej samodyscypliny 316
Uszanować potrzebę porządku 319
4. Więcej wolności 325
Mniej zajęć kierowanych 325
Więcej natury i życia 329
5. Chrońmy dziecko przed toksycznym stresem 331
Chrońmy dziecko przed przemocą 331
Pomagając dziecku radzić sobie z emocjami,
chronimy je 334
Zrozumieć swoje emocje, by lepiej rozumieć
innych 337
6. Powrót do siebie 338
IV. Najważniejsza jest miłość
1. Potęga więzi społecznej 347
Chemia więzi 349
Więź społeczna – korzyści z punktu widzenia
molekularnego 350
Więź poprawia nasz dobrostan i podnosi
poziom szczęścia 351
Izolacja hamuje i zaburza rozwój empatii 352
W razie osamotnienia nasz organizm
od razu zaczyna bić na alarm 353
Więź społeczna w klasie w Gennevilliers 355
Stworzyć ramy sprzyjające więzi 359
Więź nie znaczy zależność 361
2. Umożliwić ekspresję wrodzonych
tendencji społecznych 368
Wrodzona zdolność do empatii 369
Spontaniczna skłonność do altruizmu 369
Zablokowanie tendencji prospołecznej 373
Wrodzona intuicja moralna 375
Wspieranie przez nagradzanie? 379
Rozpoznać predyspozycje społeczne i właściwie
je karmić 382
Co się stało z dziećmi z naszej klasy? 384
3. Być razem po to, by… nauczyć się być razem 388
Zakończenie. Pomóżmy człowiekowi ujawnić
swoją piękną i świetlistą naturę 392
Podziękowania 400
Aneks 403
Bibliografia 405