Helion


Szczegóły ebooka

Wiara na areopagu

Wiara na areopagu


To książka o wierze i wierności w przestrzeni publicznej. O nieustannym napięciu między akceptowaną postawą obywatelską a głosem sumienia. Rowan Williams podkreśla, że dla epoki, w której przyszło nam żyć, to napięcie ma fundamentalne znaczenie i choć wydaje się ono nie do przezwyciężenia, powinniśmy je uważać za konstytutywne zarówno dla wiary, jak i dla samej przestrzeni publicznej. Przede wszystkim jednak Williams wykazuje, że każde społeczeństwo, by mogło się rozwijać, powinno pozwolić swoim wierzącym obywatelom - więcej nawet, zachęcać ich - by sięgali do treści swej wiary dla szerszego dobra społecznego. Wszelkie koncepcje państwa neutralnego lub agresywnie świeckiego, nadmiernie racjonalistycznego lub monopolistycznego są zdaniem autora niesprawiedliwe, a co więcej, w dłuższej perspektywie okazują się również niestabilne, niszczą bowiem moralne wartości - a bez nich społeczeństwo nie przetrwa. Warto zmierzyć się z tym punktem widzenia.

 • Okładka
 • WSTĘP
 • I SEKULARYZM JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ
  • 1. Czy sekularyzm okazał się niepowodzeniem?
  • 2. Sekularyzm, wiara, wolność
  • 3. Przekonania, formy lojalności i państwo świeckie
  • 4. Prawo, władza i pokój
  • 5. Europa, wiara i kultura
  • 6. Religia, różnorodność i tolerancja
  • 7. Duchowe a religijne: czy mamy do czynienia ze zmianą granic?
 • II BYĆ ŚWIADOMYM OGRANICZEŃLIBERALIZM, PLURALIZM I PRAWO
  • 8. Wielokulturowość przyjaciel czy wróg?
  • 9. Wiara a myśl oświecenia
  • 10. Pluralizm publiczny i religijny
  • 11. Nienawiść religijna a obraza religijna
  • 12. Czy istnieją prawa człowieka?
  • 13. Złączenie na powrót praw człowieka i wiary religijnej
 • III BYĆ ŚWIADOMYM OGRANICZEŃŚRODOWISKO NATURALNE
  • 14. Zmieńmy nasze mity
  • 15. Odnawianie oblicza ziemi Odpowiedzialność człowieka a środowisko naturalne
  • 16. Chrześcijańska odpowiedź na kryzys klimatyczny
 • IV JAK GOSPODAROWAĆ?WYZWANIA EKONOMICZNE
  • 17. Etyka, ekonomia i sprawiedliwość w skali globu
  • 18. Teologia i ekonomia dwa różne światy?
  • 19. Trwałe społeczności
  • 20. Dary sędziwego wieku jak postrzegamy seniorów?
  • 21. Reforma prawa karnego
  • 22. Wielkie społeczeństwo mały świat?
 • VI RÓŻNORODNOŚĆ RELIGIJNAA ZGODA SPOŁECZNA
  • 23. Inne spojrzenie na ateizm niewiara i świat wiar
  • 24. Różnorodność religijna a jedność społeczna
  • 25. Wspólnoty wiary w społeczeństwie obywatelskim
 • VII ODKRYĆ NA POWRÓT RELIGIĘ
  • 26. Życie religijne
  • NOTA BIOGRAFICZNA
  • INDEKS OSOBOWY

 • Tytuły: Wiara na areopagu
 • Autor: Rowan Williams
 • ISBN Ebooka: 9788379062003, 9788379062003
 • Data wydania: 2018-05-07
 • Identyfikator pozycji: e_0uul
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze