Helion


Szczegóły ebooka

Walka. Duchowość w życiu codziennym

Walka. Duchowość w życiu codziennym


Niektórzy pojęcie walki duchowej redukują do kuszenia Jezusa na pustyni lub podobnych doświadczeń w życiu chrześcijańskim. Innym kojarzy się ono ze starciem człowieka z Szatanem, uosobieniem zła. Tymczasem Hervé Ponsot wskazuje, że do prawdziwej konfrontacji dochodzi między miłosiernym Bogiem i grzesznym człowiekiem. Swoje rozważania na ten temat prowadzi w oparciu o teksty biblijne, pisma starochrześcijańskie i w nawiązaniu do współczesnej refleksji humanistycznej.

 • Okładka
  • Wprowadzenie
 • Część pierwsza UCZESTNICY WALKI
  • Bóg i człowiek
   • Miłosierny Bóg w Biblii
   • Człowiek w poszukiwaniu utraconego podobieństwa
   • Jezus ukrzyżowany, doskonały obraz Boga
  • Bóg i człowiek doświadczający się nawzajem
   • Człowiek w walce z Bogiem
   • Człowiek w walce z samym sobą
  • Kusiciel, pokusyi rzeczywistość grzechu
   • Pokusy jako próby
   • Grzech lub grzechy
 • Część druga MIEJSCA I SPOSOBY SPOTKANIA
  • Miejsca spotkania
   • Pustynia
   • Życie codzienne
  • Sposoby spotkania
   • Post
   • Jałmużna
   • Modlitwa
 • Część trzecia DUCHOWA POMOC DLA OMDLAŁYCH RĄK
  • Duch Święty, aniołowie i święci
   • Duch Święty
   • Aniołowie i święci
   • Sakramenty
   • Eucharystia
 • Część czwarta WALKA ZAWSZE NIEPEWNA, A JEDNAK WYGRANA
  • Wybór Boga
  • Przeszkody na drodze, zniechęcenie, ciężar krzyża
  • Rozszerzenie końcowe. Wszystko jest łaską

 • Tytuły: Walka. Duchowość w życiu codziennym
 • Autor: Hervé Ponsot OP
 • ISBN Ebooka: 9788379061990, 9788379061990
 • Data wydania: 2018-05-07
 • Identyfikator pozycji: e_0uuo
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze