Helion


Szczegóły ebooka

Cierpliwość Boga. Esej o miłosierdziu

Cierpliwość Boga. Esej o miłosierdziu


Miłosierdzie stanowi centralny punkt przesłania Jezusa. Grzesznice i grzesznicy zrozumieli to natychmiast i zbiegli się zewsząd, aby ponownie zanurzyć swoje życie i ludzką godność w spojrzeniu i gestach Zbawiciela. Sprawa wyglądała zupełnie inaczej w przypadku skrybów i faryzeuszy. Nawet uczniowie czuli się zaniepokojeni koniecznością wykazywania się tak wielkim nieumiarkowaniem w miłości i przebaczaniu.

Aby osiągnąć sukces, dbamy głównie o własny interes, nie licząc się z innymi, którzy mogliby wykorzystać moment naszej słabości. Nawet jeśli zdobywamy się na akty miłosierdzia, przychodzi nam to z wielkim trudem. Autor książki w poszukiwaniu Bożego miłosierdzia sięga do tekstów biblijnych, odwołując się do historii dzieła stworzenia, kluczowych wydarzeń z życia wielkich postaci ze Starego i Nowego Testamentu. Głosowi Biblii obecnemu w rozważaniach odpowiada jak echo głos wielkiej mistyczki z XIV wieku św. Katarzyny ze Sieny, uzupełniony wszechobecną inspiracją św. Dominika to przecież nie kto inny, jak on, modląc się do późnej nocy, wołał: Mój Boże, moje Miłosierdzie, co się stanie z grzesznikami?.

 • Okładka
 • Przedmowa
 • I. Stworzeni przez miłosierdzie
 • II. Abraham miłosierdzie w początkach historii zbawienia
 • III. Mojżesz i wyjście z Egiptu
 • IV. Dawid i Piotr osobiste doświadczenie miłosierdzia
 • V. Bezbronność miłosierdzia pasterz, który drży o swoje owce
 • VI. Od osądu do miłosierdzia
 • Epilog

 • Tytuły: Cierpliwość Boga. Esej o miłosierdziu
 • Autor: Jean-Michel Poffet OP
 • ISBN Ebooka: 9788379061785, 9788379061785
 • Data wydania: 2018-05-16
 • Identyfikator pozycji: e_0v6t
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze