Helion


Szczegóły ebooka

Gdybyś znała Dar Boży. Nauka przyjmowania

Gdybyś znała Dar Boży. Nauka przyjmowania


O, gdybyś znała dar Boży, mówi Jezus do Samarytanki w Ewangelii według św. Jana. Te słowa stają się punktem wyjścia dla Jacquesa Philippea, który namawia, byśmy odrzucili postawę narcystycznego skupienia na sobie i dążenia do doskonałości na rzecz pokornej ufności Bogu i Jego miłości do nas. Bóg nie daje nam według naszych zasług, cnót, zalet, ale według nadziei, którą w Nim pokładamy, wedle ufności w Jego miłosierdzie. Pozwólmy się więc prowadzić Duchowi Świętemu w wierze, nadziei i miłości Niech na tej drodze towarzyszą nam postacie, do których w swych rozważaniach odwołuje się także autor: św. Paweł z Tarsu, św. Teresa z Ávili, św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Lisieux, św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), św. Faustyna Kowalska, Etty Hillesum.

 • Okładka
 • Przedmowa
 • Rozdział 1 DUCHOWA WRAŻLIWOŚĆ
  • Wprowadzenie
  • Wytrwałość w modlitwie
  • Ufność
  • Pokora
  • Posłuszeństwo
  • Praktykowanie wewnętrznego pokoju
  • Życie chwilą obecną
  • Oderwanie
  • Wdzięczność
  • Zakończenie
 • Rozdział 2 ŻYĆ POD BOŻYM SPOJRZENIEM ZE ŚW. TERESĄ Z LISIEUX
  • Znaczenie spojrzenia u Teresy
  • Nigdy nie oddalać się od Jezusowego spojrzenia
  • Boże spojrzenie
  • Przesłonięte spojrzenie Jezusa
  • Konieczność, by dusza żyła pod wejrzeniem Jezusa
  • Zakończenie
 • Rozdział 3 ALBOWIEM ILEKROĆ NIEDOMAGAM, TYLEKROĆ JESTEM MOCNY
  • Współczesny świat uświadamia człowiekowi jego słabość
  • Duch Święty pragnie Kościoła ubogich
  • Im bardziej pragnę być świętym, tym bardziej zdaję sobie sprawę z własnej niemocy
  • Od ubóstwa ludzkiego do ubóstwa duchowego
  • Doświadczenie Pawła
  • Wiara, otwarcie ludzkiej słabości na Bożą moc
  • Słabość nie przeszkodą, lecz drogą
  • Cieszyć się z własnych ułomności
  • Miłość zwycięstwem słabości
  • Maryja, matka ubogich i małych
 • Rozdział 4 PRAWDZIWA I FAŁSZYWA WOLNOŚĆ
  • Wokół idei wolności
  • Wolność i wszechmoc
  • Wolność i możliwość wyboru
  • Wolność i niezależność
  • Wolność i spontaniczność
  • Nierozerwalne więzi między wolnością a miłością
  • Miłość opiera się na wierze i nadziei
  • Rozpoznanie konkretnych braków wolności
  • Szczęście duszy wolnej, ponieważ kochamy
 • Rozdział 5 POKÓJ WEWNĘTRZNY, DUCHOWA KONIECZNOŚĆ
  • Wezwanie do pokoju
  • Wewnętrzny pokój, boska obietnica
  • Po co szukać wewnętrznego pokoju?
  • Długa praca pojednania
 • Rozdział 6 W POSZUKIWANIU WŁASNEJ TOŻSAMOŚCI
  • Uznanie społeczne w kryzysie
  • Kruche uznanie uczuciowe
  • Osobowość psychologiczna
  • Ojciec, który czyni nas swymi dziećmi
 • Rozdział 7 EUCHARYSTIA, TAJEMNICA WIARY
  • Rok Eucharystii
  • Eucharystia, szkoła duchowej dojrzałości i wiary
  • Mysterium fidei77
  • Wejść w Bożą mądrość
  • Wiara odkrywa prawdziwe rzeczywistości
 • Rozdział 8 EUCHARYSTIA I NADZIEJA
  • Eucharystia, szczęście ubogich i nadzieja na Królestwo, które przyjdzie
  • Nadzieja i duchowe ubóstwo
  • Eucharystia, bogactwo ubogich
  • Eucharystia i nadzieja na Królestwo
 • Rozdział 9 EUCHARYSTIA, TAJEMNICA MIŁOŚCI
  • Sakrament Bożej miłości
  • Bóg ofiarowuje nam dar dawania siebie
  • Sakrament braterskiej miłości
  • Stół grzeszników103
 • Rozdział 10 PRZYJDŹ, PANIE JEZU!
 • Rozdział 11 ZNAĆ BOGA W MARYI
 • Rozdział 12 DOTKNĄĆ BOGA W MODLITWIE
  • Modlitwa a wiara, nadzieja, miłość
  • Wiara wystarczy
  • Wiara i zmysł dotyku
 • Rozdział 13 TERESA Z ÁVILI I JEJ TWIERDZA WEWNĘTRZNA
 • Rozdział 14 ETTY HILLESUM, ŚWIADEK NADZIEI
  • Rozproszone życie
  • Opatrznościowe spotkanie
  • Życie jest piękne i pełne sensu
  • Mamy prawo cierpieć, ale nie dać się zwyciężyć przez cierpienie
  • Żyć jak lilie na polu
  • Urzędniczka w Radzie Żydów
  • Obóz w Westerbork
  • Odmowa nienawiści
  • Chciałabym być balsamem wylanym na tyle ran
  • Pomóc Bogu
  • Ostatnia podróż

 • Tytuły: Gdybyś znała Dar Boży. Nauka przyjmowania
 • Autor: Jacques Philippe
 • ISBN Ebooka: 9788379061723, 9788379061723
 • Data wydania: 2018-05-16
 • Identyfikator pozycji: e_0v71
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze