Helion


Szczegóły ebooka

Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach

Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach


Chrześcijanie najczęściej dobrze znają dziesięć przykazań, lecz zazwyczaj nie znają ośmiu błogosławieństw. Stąd po dziś dzień pokutuje wśród nich przekonanie, że błogosławieństwa są przeznaczone dla wybranych, dla chrześcijańskiej elity, dla ewangelicznych radykałów, a zwykłym ludziom wystarczy przestrzeganie przykazań. Pogląd to absurdalny, fałszywy i niebezpieczny przekonuje autor Wstępu, ojciec Maciej Zięba. Pan Jezus wspina się na górę, by Jego głos mógł dotrzeć do wszystkich.

Książka Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach to zbiór różnorodnych komentarzy braci kaznodziejów, których łączy wspólnota życia i modlitwy.

Autorzy: Maciej Zięba OP, Przemysław Ciesielski OP, Dominik Jarczewski OP, Jarosław Głodek OP, Wojciech Jędrzejewski OP, Paweł Krupa OP, Jacek Salij OP, Krzysztof Popławski OP

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Maciej Zięba OP Do wszystkich!
 • Przemysław Ciesielski OP Błogosławieni ubodzy w duchu
 • Dominik Jarczewski OP Błogosławieni, którzy się smucą
 • Jarosław Głodek OP Błogosławieni cisi
 • Jacek Salij OP Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości
 • Krzysztof Popławski OP Błogosławieni miłosierni
 • Paweł Krupa OP Błogosławieni czystego serca
 • Jarosław Głodek OP Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój
 • Wojciech Jędrzejewski OP Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości
 • Informacje o autorach
 • Spis treści
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Dominikanie o ośmiu błogosławieństwach
 • Autor: Bracia Dominikanie
 • ISBN Ebooka: 9788379061297, 9788379061297
 • Data wydania: 2018-05-16
 • Identyfikator pozycji: e_0v7g
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze