Helion


Szczegóły ebooka

Current Developments in English Historical Linguistics: Studies in Honour of Rafał Molencki

Current Developments in English Historical Linguistics: Studies in Honour of Rafał Molencki


Table of Contents

 

Preface (Artur Kijak, Andrzej M. Łęcki, Jerzy Nykiel) / 5

 

List of publications by Rafał Molencki / 7

Tabula gratulatoria / 13

 

Jerzy Wełna: From Raphael to Rafał, or a partly linguistic potpourri: An anniversary essay / 17

 

Part One: Medieval English Syntax

Artur Bartnik: Resumptive pronouns and asymmetric coordination in Old English / 35

Magdalena Bator, Marta Sylwanowicz: “Once you see it, once you don’t” – The case of null objects in Middle English culinary and medical recipes / 51

Anna Cichosz: Verb-initial main clauses in Bede: A translation effect? / 68

Ursula Lenker: Pathways of change of English there / 90

María José López-Couso, Belén Méndez-Naya: The declarative complementizer how in the long diachrony / 109

Andrzej M. Łęcki: On the evolution of adverbial subordinators expressing negative purpose in

English: The case of weald / 129

Janusz Malak: Expletives in Old English and the structure of the Old English clause / 140

Ilse Wischer: On the use of the pre-modal mæg in Old English /159

Anna Wojtyś: The role of syntactic factors in the elimination of *þurfan from English / 176

 

Part Two: Semantics, Lexis, Translation

Magdalena Charzyńska-Wójcik: To translate is human, to explain – divine / 195

Ewa Ciszek-Kiliszewska: Dynamics of use of the Middle English preposition bitwix(e) / 214

Radosław Dylewski, Tomasz Kopycińsk: A study of dude’s earliest semantics and its geographical distribution on the basis of Chronicling America: Historic American Newspapers / 227

Joanna Kopaczyk, Bettelou Los: Referential functions of there+P pronominal adverbs in Older Scots / 254

Hans Sauer: Milton’s binomials and multinomials in Samson Agonistes / 275

 

Part Three: Phonology

Ondřej Tichý, Jan Čermák: Consonant cluster reduction and change of language type: Structural observations on phonotactic modification from Old to Middle English /  307

Artur Kijak: Labial-velar changes in the history of English and Netherlandic / 327

Monografia zbiorowa zatytułowana Current Developments in English Historical Linguistics: Studies in Honour of Rafał Molencki to festschrift dla prof. Rafała Molenckiego złożony z 16 artykułów autorstwa przyjaciół i współpracowników jubilata z Polski i z zagranicy. Znajdziemy tu artykuły z zakresu językoznawstwa historycznego, które wpisują się w szeroki nurt badań nad historią języka angielskiego i szkockiego. Publikację otwiera artykuł Jerzego Wełny o żartobliwym charakterze, prezentujący zarazem sylwetkę prof. Molenckiego, jak i garść rozważań natury etymologiczno-kulturowej na temat jego imienia i nazwiska. Pozostałe teksty zostały rozdzielone pomiędzy tematyczne części zatytułowane odpowiednio Medieval English Syntax, Semantics/Lexis/Translation oraz Phonology. Tom stanowi świetną publikację przeglądową, dokumentującą różnorodność tematyki badawczej, metodologii i danych językowych, jakimi zajmują się obecnie językoznawcy historyczni badający historię języka angielskiego. Można w nim znaleźć studia nad gramatykalizacją, badania w skali mikro i makro, teksty o nachyleniu teoretycznym i materiałowym, poświęcone semantyce, fonologii, składni, a nawet przekładowi.