Helion


Szczegóły ebooka

Kazania, tom II

Kazania, tom II


II tom Kazań jednego z najwybitniejszych mistyków średniowiecza i najsłynniejszego kaznodziei niemieckiego XIV wieku.

Głównym przedmiotem, wokół którego koncentruje się tematyka Kazań, jest unio mystica mistyczne zjednoczenie duszy z Bogiem. Formą swoją związana z konkretnym środowiskiem i epoką nauka ta odnosi się do każdego człowieka, niezależnie od tego, czy żyje w klasztorze, czy na świecie. Jest to po prostu nauka o drodze człowieka do Boga.

Gdy miłość rozpoczyna swe dzieło, nie wolno ci ani na moment się usunąć spod jej wpływu.

Musisz iść za jej porywem i huraganami.

Nigdy się nie poddawaj przygnębieniu, bo jest ono wrogiem wszelkiego dobra.

Gdy zauważysz, że Bóg pociąga cię wewnętrznie, wtedy zostaw wszystko, pójdź za Nim z prostotą, porzucając wszystkie obrazy.

 • Okładka
 • Warto czytać Mistrza Jana (Wojciech Prus OP)
 • Kazanie 41
 • Kazanie 42
 • Kazanie 43
 • Kazanie 44
 • Kazanie 45
 • Kazanie 46
 • Kazanie 47
 • Kazanie 48
 • Kazanie 49
 • Kazanie 50
 • Kazanie 51
 • Kazanie 52
 • Kazanie 53
 • Kazanie 54
 • Kazanie 55
 • Kazanie 56
 • Kazanie 57
 • Kazanie 58
 • Kazanie 59
 • Kazanie 60
 • Kazanie 61
 • Kazanie 62
 • Kazanie 63
 • Kazanie 64
 • Kazanie 65
 • Kazanie 66
 • Kazanie 67
 • Kazanie 68
 • Kazanie 69
 • Kazanie 70
 • Kazanie 71
 • Kazanie 72
 • Kazanie 73
 • Kazanie 74
 • Kazanie 75
 • Kazanie 76
 • Kazanie 77
 • Kazanie 78
 • Kazanie 79
 • Kazanie 80
 • Kazanie 81
 • Kazanie 82
 • Kazanie 83
 • Kazanie 84

 • Tytuły: Kazania, tom II
 • Autor: Jan Tauler
 • ISBN Ebooka: 9788379060801, 9788379060801
 • Data wydania: 2018-05-17
 • Identyfikator pozycji: e_0v8c
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze