Helion


Szczegóły ebooka

Księga Mądrości Przedwiecznej

Księga Mądrości Przedwiecznej


Księga Mądrości Przedwiecznej to najpiękniejszy owoc mistyki średniowiecznej

Błogosławiony Henryk Suzo w Mądrości Przedwiecznej widzi przede wszystkim wcielone Słowo Boże, drugą osobę Trójcy Świętej. Najłatwiejszą i najpewniejszą drogą prowadzącą do zjednoczenia z Nią jest rozmyślanie o Męce Pańskiej i naśladowanie cierpiącego Chrystusa. Popularność, jaką dzieło Henryka Suzo cieszyło się przez wieki, można porównać jedynie z późniejszym o jeden wiek O naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis.

***

Mądrość Przedwieczna: Jeśli człowiek czyni, co może, niczego więcej się od niego nie wymaga, Bóg bowiem dopełnia, czego on nie dopełnił. Chory powinien wyzbyć się wszelkiej bojaźliwości i zbliżyć się do lekarza, a jego obecność uzdrowi go.

 • Okładka
 • TRUBADUR PRZEDWIECZNEJ MĄDROŚCI (Wiesław Szymona)
  • Życie
  • Dzieła
  • Suzo mistyk
  • Kult błogosławionego i popularność jego dzieł
  • Uwagi tłumacza
 • KSIĘGA MĄDROŚCI PRZEDWIECZNEJ
  • Prolog
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
  • 1. O tym, jak Bóg pociąga ku sobie niektórych ludzi bez ich wiedzy
  • 2. O tym, co się dokonało przed ukrzyżowaniem
  • 3. Co wycierpiał na krzyżu Jego człowiek zewnętrzny
  • 4. O tym, jak wielkoduszna była Jego Męka
  • 5. O tym, w jaki sposób dusza u stóp krzyża znajduje szczerą skruchę i słodkie przebaczenie
  • 6. O tym, jak zwodnicza jest miłość tego świata i jak godny miłości jest Bóg
  • 7. O tym, jak bardzo godny miłości jest Bóg
  • Wyjaśnienie tych rzeczy, które w Bogu wydają się kochającemu największą sprzecznością
  • 8. Jak może się On wydawać tak zagniewany, będąc tak dobrym
  • 9. Dlaczego lubi On często oddalać się od swoich przyjaciół i po czym poznajemy Jego prawdziwą obecność
  • 10. Dlaczego Bóg tak ciężko doświadcza swoich przyjaciół na tym świecie
  • 11. Wieczne męki piekła
  • 12. Niezmierna radość królestwa niebieskiego
  • 13. O niezwykłej szlachetności cierpień doczesnych
  • 14. Niewypowiedziane dobro płynące z rozważania Bożej Męki
  • 15. Od miłosnych pieszczot, którymi Bóg obsypał ją u stóp krzyża, dusza powraca do Męki
  • 16. Godne uwielbienie przeczystej Królowej Niebios
  • 17. O niewysłowionym bólu Jej serca
  • 18. Co się działo owej godziny z Jego człowiekiem wewnętrznym
  • 19. Zdjęcie z krzyża
  • 20. O bolesnej rozłące grobu
 • CZĘŚĆ DRUGA
  • 21. Jak należy uczyć się umierać i czym jest śmierć bez przygotowania39
  • 22. Jak należy prowadzić życie wewnętrzne
  • 23. Jak należy Boga przyjmować z miłością
  • 24. Jak należy w każdym czasie chwalić Boga bez miary
 • CZĘŚĆ TRZECIA
  • W niewielu słowach zawiera ona sto rozważań i modlitw, które należy pobożnie odmawiać każdego dnia

 • Tytuły: Księga Mądrości Przedwiecznej
 • Autor: Bł. Henryk Suzo
 • ISBN Ebooka: 9788379061051, 9788379061051
 • Data wydania: 2018-05-17
 • Identyfikator pozycji: e_0v8i
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze