Helion


Szczegóły ebooka

Legendy dominikańskie

Legendy dominikańskie


Legendy dominikańskie te barwne opowieści zebrał i opracował ojciec Jacek Salij OP. Czytelnik znajdzie w tym zbiorze zarówno wstrząsające świadectwo męczeństwa rosyjskich dominikanek, jak i pełne ironii średniowieczne anegdoty o mnichach i mniszkach, m.in.:

O uzdrowieniu studenta z rozpusty

Przygoda z diabłem

Co lepiej: modlić się czy pracować

Święty inkwizytor

Jak pewien zakonnik został uwolniony od nałogu palenia

***

Pewien brat zapytał mistrza Jordana, co lepiej: oddać się modlitwie czy studiowaniu Pisma Świętego? Ten w odpowiedzi zapytał: A co lepiej: pić czy jeść? Przecież trzeba nam na przemian jednego i drugiego.

 • Okładka
 • SŁOWO WSTĘPNE
 • OBYCZAJE ŚWIĘTEGO DOMINIKA
 • PłASZCZ MATKI BOŻEJ
 • O CUDOWNYM NAKARMIENIU BRACI
 • PRZYGODY Z DIABłEM
 • RÓŻANIEC ŚWIĘTEGO DOMINIKA
 • LEGENDY STROFUJĄCE
 • CHOROBA MISTRZA REGINALDA
 • CZYNY I MĄDROŚĆ MISTRZA JORDANA
 • ZEJŚCIA POBOŻNYCH DOMINIKANÓW
 • WIELKOŚĆ ŚWIĘTEGO JACKA
 • CUDA ZWIĄZANE Z WODĄ
 • OPIEKUN ZACZYNAJĄCEGO SIĘ ŻYCIA
 • PATRON WROCŁAWIA
 • MĘCZENNICY SANDOMIERSCY
 • MISYJNA WYPRAWA DO NIEZNANYCH POBRATYMCÓW
 • OFIARA CAŁOPALNA ZA NARÓD WĘGIERSKI
 • NIETYPOWE POWOŁANIE DO MAŁŻEŃSTWA
 • ŚWIĘTY INKWIZYTOR
 • JAK POGODZIĆ POKORĘ Z POSŁUSZEŃSTWEM
 • JAK ŁATWO ZMARNOWAĆ POWOŁANIE ZAKONNE!
 • JEDYNY UCZONY Z PRZYDOMKIEM WIELKI
 • ŚWIĘTA DROGA BRATA TOMASZA DO MĄDROŚCI
 • NIEWIDOMA OD URODZENIA
 • RADOŚĆ, OD KTÓREJ PĘKŁO SERCE
 • ŚMIERĆ INKWIZYTORA
 • TRUDY WIELKIEJ MIŁOŚCI
 • SŁAWNE CZYNY DZIEWICY KATARZYNY
 • ROZMOWY Z BOGIEM
 • KWIATKI SIÓSTR DOMINIKANEK
 • WIELKI WĘDROWIEC CHRYSTUSA
 • BRAT ANIELSKI
 • PRZEMIANA APOSTATY W MĘCZENNIKA
 • WYDARZENIA W GIDLACH
 • LIST Z GDAŃSKA R.P. 1564
 • MĘCZENNICY Z GORKUM
 • APOSTOŁ INDIAN
 • RÓŻA PANA JEZUSA
 • JAK PEWIEN ZAKONNIK ZOSTAŁ UWOLNIONY OD NAŁOGU PALENIA
 • PODWÓJNIE NAPIĘTNOWANY
 • O MĘCZEŃSTWIE DWÓCH BRACI W JAPONII
 • MĘCZENNICY CHIŃSCY
 • MĘCZENNICY WIETNAMSCY
 • BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY
 • MODLITWA BRATA PAWŁA ZA OJCZYZNĘ
 • MATKA ZAŁOŻYCIELKA
 • PRZYJACIEL UBOGICH
 • DOMINIKANKI ROSYJSKIE
 • EUCHARYSTYCZNA PIECZĘĆ MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI
 • POZOSTAŁ Z CIĘŻKO RANNYMI
 • PÓŁTORAROCZNE MĘCZEŃSTWO
 • ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

 • Tytuł: Legendy dominikańskie
 • Autor: Jacek Salij OP
 • ISBN Ebooka: 9788379060863, 9788379060863
 • Data wydania: 2018-05-17
 • Identyfikator pozycji: e_0v8m
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze