Helion


Szczegóły ebooka

Horyzonty ostateczne

Horyzonty ostateczne


Ojciec Jacek Salij od lat odpowiada ludziom i tym głęboko zaangażowanym, i tym błądzącym po obrzeżach Kościoła na pytania dotyczące wiary. Nie ucieka od tematów drażliwych i zaraża nadzieją na dobre rozwiązanie nawet trudnych spraw.

Czy w życiu wiecznym odnajdziemy naszych bliskich? Żyjemy w czasach ostatecznych! Piekło zaczyna się już teraz Czy zmarli bez sakramentów będą zbawieni? Tajemnica przebóstwienia człowieka itp.

 • Okładka
 • I. Stworzyłeś nas dla siebie, Boże
  • Cel życia
  • Medytacja o przemijaniu
  • Czy ja naprawdę wierzę w życie wieczne?
  • Dotknięcie przez kochającego Boga
 • II. Gdzież jest, o śmierci,twoje zwycięstwo?
  • Przekleństwo śmierci i śmierć w Chrystusie
  • Człowiek umierający jest naszym bliźnim
  • Pokarm na życie wieczne
  • Czy zmarli bez sakramentów będą zbawieni?
  • Zbawienie dzieci zmarłych bez chrztu
  • Czy dusza umiera?
  • Kremacja i ogrody pamięci
 • III. Aby każdy otrzymał zapłatę za czyny dokonane w ciele (2 Kor 5,10)
  • Wspaniałość sądu Bożego
  • Świętej pamięci
  • Czy w życiu wiecznym odnajdziemy naszych bliskich?
  • Dar czyśćca
  • Ogień czyśćcowy
  • O czyśćcu i teloniach
  • Jak mówić o potępieniu wiecznym?
 • IV. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale (Mt 25,31)
  • Żyjemy w czasach ostatecznych!
  • Pytanie o antychrysta
  • Ostatnia próba Kościoła
  • Trąba Sądu Ostatecznego
  • Będziemy porwani w powietrze, na obłoki, naprzeciw Pana (1 Tes 4,17)
 • V. Nasza Ojczyzna jest w niebie (Flp 3,20)
  • Siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego
  • Tajemnica przebóstwienia człowieka
  • Wierzę w ciała zmartwychwstanie!
  • Ostateczny horyzont naszej wspólnoty wierzących

 • Tytuły: Horyzonty ostateczne
 • Autor: Jacek Salij OP
 • ISBN Ebooka: 9788379060016, 9788379060016
 • Data wydania: 2018-05-18
 • Identyfikator pozycji: e_0v8w
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze