Helion


Szczegóły ebooka

Dojrzała niedojrzałość

Dojrzała niedojrzałość


To książka o przeżywaniu słabości i niedoskonałości, o tym, jak sami się z nimi obchodzimy i je przyjmujemy. Dojrzałość to świadomość własnej niedojrzałości, swojej małości oraz co więcej umiejętność proszenia o pomoc. Powierzając się z ufnością Bogu, widzimy, jak On nas przemienia. To jest klucz do wzrastania w przyjaźni z Bogiem.

Na kartach książki autor odkrywa przed nami nowe warstwy obrazów biblijnych, ukryte znaczenia, paradoksy i tajemnice słowa Bożego. Pokazuje Maryję otwartą na działanie Boga, odsłoniętą, gotową do bycia nieustannie prowadzoną, czyli taką, która dojrzewa. Prowadzi nas śladami Eliasza, Jonasza, Piotra i Jana, uczniów w drodze do Emaus, św. Pawła, a także ojców pustyni, którym nieobce były głęboko skrywane emocje oraz rozterki związane z przeżywaniem własnych upadków i ograniczeń.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • WSTĘP
 • Rozdział 1 NIEPOKALANE POCZĘCIE
 • Rozdział 2 ZWIASTOWANIE
 • Rozdział 3 NAWIEDZENIE
 • Rozdział 4 OJCOWIE PUSTYNI
 • Rozdział 5 WOLA BOŻA
 • Rozdział 6 JAK DZIAŁA BÓG?
 • Rozdział 7 EMAUS
 • Rozdział 8 ŚWIĘTY JÓZEF
 • Rozdział 9 ELIASZ
 • Rozdział 10 JONASZ
 • Rozdział 11 PIOTR I JAN
 • Rozdział 12 ŚWIĘTY PAWEŁ
 • ZAKOŃCZENIE
 • Spis treści
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Dojrzała niedojrzałość
 • Autor: Wojciech Prus OP
 • ISBN Ebooka: 9788379061624, 9788379061624
 • Data wydania: 2018-05-18
 • Identyfikator pozycji: e_0v8x
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze