Helion


Szczegóły ebooka

Odwaga zmiany

Odwaga zmiany


Lęk, smutek, niepokój, słabość, zniechęcenie któż z nas nie chciałby się ich pozbyć? Wojciech Jędrzejewski w swej książce przekonuje, że jest na to sposób wymaga odwagi, ale gwarantuje sukces, bo prowadzi do prawdziwej, głębokiej przemiany życia.

Dopiero gdy otwieramy się na osobistą przemianę, moralną i duchową, na działanie Boga w nas samych, stajemy się coraz bardziej zdolni do prawdziwie chrześcijańskiego, ewangelicznego zaangażowania w wielkie wyzwania tego świata.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Wstęp
 • Wezwanie do nawrócenia, czyli przemiany
 • Dwie choroby: smutek i niepokój
 • Słabości
 • Zmiana na lepsze
 • Zmiana na gorsze
 • Przekonanie i decyzja
 • Odwaga i cierpliwość
 • Przeklęta niereformowalność
 • Błogosławiona reformowalność
 • Zmiana innych
 • Radykalna przemiana
 • Nieświadomość, pokora
 • Niezmienna wierność Boga
 • Zakończenie
 • Spis treści
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Odwaga zmiany
 • Autor: Wijciech Jędrzejewski OP
 • ISBN Ebooka: 9788379061488, 9788379061488
 • Data wydania: 2018-05-18
 • Identyfikator pozycji: e_0v9m
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze