Helion


Szczegóły ebooka

Najdroższej Dianie

Najdroższej Dianie


Bł. Jordan z Saksonii był bezpośrednim następcą św. Dominika w kierowaniu zakonem. Adresatką jego listów była bł. Diana Andal (1201-1236). Jordan poznał Dianę w 1222, będąc już prowincjałem Lombardii. W sierpniu 1223 Diana przyjęła z jego rąk habit dominikański i zamieszkała w klasztorze w Bolonii. Jordan napisał do Diany blisko 50 listów w latach 12221236. Łączyło ich wiele: dominikański habit, gorący temperament, silna wola, lecz przede wszystkim głęboka przyjaźń, której pasjonującą pamiątką jest niniejszy zbiór listów. Zbiór ten stawia autora w rzędzie mistrzów duchowości chrześcijańskiej.

Brat Jordan, sługa nieużyteczny Zakonu Kaznodziejów, śle pozdrowienie wieczne swojej umiłowanej córce Dianie, służebnicy klasztoru Świętej Agnieszki. Umacniaj się w Panu Jezusie Chrystusie i niech mieszka On zawsze w Twoim sercu. Albowiem serce, w którym brakuje Chrystusa, jest jak łupinka pozbawiona ziarna i każda pokusa, jak wiatr, może je porwać ze sobą. Łupina zawierająca ziarno, jeżeli nawet uderza w nią podmuch, pozostaje nieporuszona. To właśnie ciężar ziarna sprawia, ze wiatr nie może odrzucić jej zbyt daleko. Tak samo serce, gdzie mieszka Chrystus, niechaj tak się z nim zjednoczy, aby nie porwał go poryw pokusy. Mów zatem, a za ustami niech powtarza serce: Inni ufają, komu tylko zechcą, mnie zaś dobrze jest przebywać blisko Boga.

 • Okładka
 • Przedmowa do drugiego wydania
 • Od tłumacza
 • I. LISTY DO DIANY ANDAL I MNISZEK Z KLASZTORU ŚWIĘTEJ AGNIESZKI W BOLONII
 • II. LISTY DO INNYCH OSÓB
 • III. APOFTEGMATY MISTRZA JORDANA

 • Tytuły: Najdroższej Dianie
 • Autor: Jordan z Saksonii
 • ISBN Ebooka: 9788379061075, 9788379061075
 • Data wydania: 2018-05-18
 • Identyfikator pozycji: e_0v9t
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze