Helion


Szczegóły ebooka

Słowa Świętego Charbela

Słowa Świętego Charbela


Święty Charbel, właściwie Youssef Antoun Makhlouf (1828-1898) duchowny katolickiego Kościoła maronickiego, mnich i pustelnik, beatyfikowany (1965) i kanonizowany (1977) przez papieża Pawła VI.

Słowa Świętego Charbela to świadectwo o życiu ubogim, pokornym, zatopionym w modlitwie. Blask świętości ukryty w prostym mniszym życiu, po śmierci ojca Charbela objawił się jasnym światłem nad jego grobem, dając początek kultowi zakonnika i kolejnym niezwykłym zjawiskom. Do niedawna w Polsce mało kto słyszał o świętym Charbelu. Dzisiaj liczne świadectwa nawróceń i uzdrowień są znakiem, że święty mnich skutecznie współdziała z tymi, którzy proszą go o wstawiennictwo.

Słowa Świętego Charbela to zachęta do mądrego wyboru prostej, radosnej świętości na co dzień Świętość to wybór, a nie szczęśliwy traf .

 • Okładka
 • I. Podróż życia
  • Dzieciństwo
  • Życie zakonne
 • II. Droga do świętości, świadectwa
  • Portret
  • Praca
  • Ubóstwo
  • Pożywienie
  • Wstrzemięźliwość
  • Kultura
  • Pokora
  • Milczenie
  • Radość
  • Nadzieja
  • Miłosierdzie
  • Spowiedź
  • Modlitwa
  • Niezwykłe wydarzenia
 • III. Ku niebu
  • Ostatnia msza
  • Droga do grobu
  • Światło zmartwychwstania
  • Nie dasz świętemu Twemu ulec skażeniu
  • Rok 1950
  • Podsumowanie
 • IV. Homilie
  • Chrystus jest prawdą wcielonej miłości
  • I wy wypełnicie cel, do którego zostaliście stworzeni
  • Wasze posłannictwo na tym świecie
  • Trzeba zwalczać swoją słabość
  • Centrum wszechświata
  • Wasza podróż na tym świecie jest drogą do świętości
  • Gmach Pana zbudowany na Chrystusie
  • Świętość jest waszym celem
  • Waszym przeznaczeniem jest życie wieczne
  • Bezczynność jest niebezpieczna
  • Pokonujcie drogę z radością zmartwychwstania
  • Świętość to wybór, a nie szczęśliwy traf
  • Miłość jest promieniującą światłością
  • Wyznajcie swoje grzechy, by zabić tkwiące w was zło
  • Ruch i życie
  • Każda rodzina jest Świętą Rodziną
  • Mądrości i przypowieści

 • Tytuły: Słowa Świętego Charbela
 • Autor: Hanna Skandar
 • ISBN Ebooka: 9788370339968, 9788370339968
 • Data wydania: 2018-05-18
 • Identyfikator pozycji: e_0vac
 • Kategorie:
 • Wydawca: W drodze